Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Nevarne kemikalije
Nevarne kemikalije
27. junij 2016

Evropska komisija je predstavila merila za opredelitev endokrinih motilcev na področju fitofarmacevtskih sredstev in biocidov.

Komisija Svetu in Evropskemu parlamentu predlaga, naj sprejmeta odločen znanstveni pristop k opredelitvi endokrinih motilcev in podpreta definicijo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO).

Endokrini motilci so kemikalije, ki vplivajo na hormonski sistem živali in ljudi. Imajo tri skupne značilnosti: hormonsko delovanje, škodljivi učinek in vzročno zvezo med obema.

Evropska komisija je pripravila dva osnutka pravnih aktov z znanstvenimi merili, ki bodo omogočila natančnejšo opredelitev kemijskih snovi, ki so endokrini motilci, na področju fitofarmacevtskih sredstev in biocidov, pregled znanstvenega in regulativnega okvira, ter poročilo o oceni učinka, ki predstavlja znanstvena spoznanja o različnih merilih za opredelitev endokrinih motilcev in zagotavlja informacije o možnih posledicah.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: "Endokrini motilci lahko imajo resne učinke na zdravje in okolje. Čeprav so številne snovi, ki jih vsebujejo, že prepovedane v skladu z obstoječo zakonodajo o pesticidih in biocidih, moramo biti previdni. Komisija je zavezana k zagotavljanju najvišje ravni varovanja zdravja ljudi in okolja, zato predstavljamo stroga znanstvena merila za endokrine motilce, s čimer bo regulativni sistem EU prvi na svetu, ki bo taka znanstvena merila določil v zakonodaji."

SZO je endokrini motilec definirala kot "eksogeno snov ali zmes, ki spremeni funkcije endokrinega sistema ter posledično škodljivo učinkuje na zdravje neokvarjenega organizma, njegove potomce ali (pod)populacije".

Komisija načrtuje tudi okrepitev prizadevanj za zmanjšanje izpostavljenosti endokrinim motilcem. Ukrepe pa je razdelila na kratkoročne (z raziskavami in mednarodnim sodelovanjem), srednjeročne (s preskusnimi metodami) in dolgoročne (z regulativnimi ukrepi).

Kaj bodo merila pomenila za regulativna področja fitofarmacevtskih sredstev in biocidnih proizvodov?
Zakonodaja EU za fitofarmacevtska sredstva in biocidne proizvode določa, da aktivne snovi, ki so endokrini motilci, ne odobrijo, razen če gre za (v primeru fitofarmacevtskih sredstev) zanemarljivo izpostavljenost ali (v primeru biocidov) zanemarljivo tveganje. Načeloma bi se vprašanje, ali je aktivna snov endokrini motilec, presojalo vsakič, ko je snov predmet postopka odobritve ali postopka podaljšanja odobritve na ravni EU. Dovoljenje za vse aktivne snovi, ki jih uporabljajo v fitofarmacevtskih sredstvih in biocidnih proizvodih, odobrijo samo za omejeno časovno obdobje, odobritve pa redno pregledujejo. Nova merila bodo omogočila natančnejšo in posodobljeno oceno.

Takojšnja uporaba znanstvenih meril
Za zagotovitev hitrega ukrepanja in upoštevanja najnovejših znanstvenih dognanj bo natančnejša znanstvena merila praviloma pričeli uporabljalati takoj. Da se bo lahko začelo nadaljnje delo v zvezi z znanstveno oceno, je poleg tega Komisija Evropsko agencijo za varnost hrane (ESFA) in Evropsko agencijo za kemikalije (ECHA) prosila, naj začneta preučevati posamezne snovi, za katere obstajajo znaki, da bi bili lahko endokrini motilci, s čimer se pospeši postopek, ko bodo merila v veljavi.

V okviru uredbe o fitofarmacevtskih sredstvih bodo države članice glasovale o osnutku pravnega besedila, ki določa merila. V okviru uredbe o biocidnih proizvodih bo o osnutku ukrepa razpravljala skupina strokovnjakov iz držav članic, preden ga bo sprejela Komisija. Za zagotovitev skladnosti med tema aktoma bo Komisija obe besedili hkrati predložila tudi Evropskemu parlamentu in Svetu, da bosta opravila svoje funkcije.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA