Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Nevarne kemikalije
Nevarne kemikalije
26. maj 2009

Nevarne kemikalije so povsod okrog nas. Tudi pri nas doma, čeprav se tega največkrat ne zavedamo. Raziskave kažejo, da številne kemikalije v naših domovih ogrožajo tako naše zdravje kot tudi okolje. Zavedati se moramo odgovornosti takrat, ko kupujemo izdelke, ki vsebujejo nevarne kemikalije, in tudi takrat, ko jih odlagamo v smeti. Naše odločitve pri nakupu in ravnanju z nevarnimi kemikalijami imajo lahko resne posledice za ljudi in za okolje.

vip_vip_2Članek  v celoti objavljamo v majski številki (5/2009) revije za potrošnike VIP.

Kako so nevarne kemikalije označene na izdelku?
Večina kemikalij, ki jih uporabljamo doma, lahko povzroči zaskrbljujoče škodljive učinke. Mnoge med njimi so zelo onesnažile naravo že med proizvodnjo, še preden smo jih sploh uporabili. Že proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo kemikalije, povzroča onesnaževanje vode in zraka. Tudi sami nadaljujemo z onesnaževanjem, ko te izdelke uporabljamo doma. Še en hud udarec pa zadamo okolju in našemu zdravju, če embalažo takih izdelkov odvržemo kar med običajne gospodinjske odpadke.

Potrošniki moramo biti že pri nakupu obveščeni, ali je izdelek morebiti škodljiv za ljudi ali okolje, in sicer s slikovnimi oznakami in navodili na embalaži izdelka.

Pozorni bodimo predvsem na štiri slikovne oznake, ki so na izdelkih, ki vsebujejo nevarne kemikalije.

Oznake nevarnih kemikalij

Strupeno

strupeno2

Nevarno za okolje

nevarno_za_okolje2

Zdravju škodljivo

zdravju_skodljivo2

Jedko

jedko2

Kupujmo čim manj izdelkov, na katerih opazimo te oznake!

Primeri izdelkov z oznakami nevarnih kemikalij.
izdelki_nev_kemik_1 izdelki_nev_kemik_2 izdelki_nev_kemik_3 izdelki_nev_kemik_4

Pri izbiri so lahko v pomoč okoljske oznake
Pri ugotavljanju, kateri izdelek manj škoduje okolju in zdravju, nam lahko pomagajo tudi okoljske (ali eko) oznake, zapisane na izdelku. Okoljske oznake potrjujejo, da je izdelek proizveden skladno z merili o varovanju okolja, veljajo pa za proizvod in za sam proizvodni proces. Merila zajemajo zmanjševanje porabe naravnih virov in energije, zmanjšano vsebnost nevarnih kemikalij, zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode in tal, manjše stroške pri ravnanju z odpadki, zmanjševanje hrupa in ohranjanje ekosistemov. Izdelki, ki so narejeni v skladu s temi merili, manj škodujejo okolju v celotnem življenjskem krogu (od nastanka do uničenja) v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki.

Uporaba oznak in znakov je najbolj običajen ukrep, s katerim lahko vlade zagotovijo, da dobijo potrošniki varne in jasne informacije o ekoloških in etičnih lastnostih izdelkov.

Kako pravilno ravnati z nevarnimi izdelki?

 1. Prvo pravilo je, da takih izdelkov sploh ne kupujemo in jih ne nosimo v svoje domove. Torej, če je le mogoče, ne kupujmo Izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije. Nadomestimo jih z izdelki, ki manj škodljivo vplivajo na okolje.
 2. Žal se marsikdaj ne moremo izogniti nakupu izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije. Vse prepogosto se zgodi, da na policah v trgovini ni na voljo alternativnih izdelkov, ki manj škodljivo vplivajo na okolje.
  Če se torej odločimo za nakup izdelka, ki vsebuje zdravju škodljive kemikalije, se moramo pred njim zaščititi! Dobro preberimo navodila za uporabo in uporabljajmo izdelek strogo upoštevajoč ta navodila. Uporabimo ga raje manj kot več in ga shranjujmo na primernem mestu ter zunaj dosega otrok.
 3. Mnogokrat pozabljamo na še eno dolžnost, ki jo prevzamemo nase z nakupom izdelka, ki vsebuje nevarne kemikalije. To je pravilno odlaganje. Izdelkov, ki vsebujejo škodljive kemikalije in njihove embalaže ne smemo odlagati med druge odpadke, ampak jih moramo zbirati ločeno. Zavedati se moramo, da se življenjska pot izdelka ne konča s tem, ko ga odvržemo. Nepravilno odvržen odpadek škoduje našemu zdravju in zdravju vseh okrog nas, tudi živalim in rastlinam na kopnem in v vodi.

Oznake, ki opisujejo vpliv na okolje, morajo biti jasne, popolne in strokovno dokazljive. V nadaljevanju predstavljamo oznake, ki jim lahko zaupamo. Žal pa lahko v praksi opazimo na izdelkih tudi druge oznake, ki namigujejo, da je izdelek prijazen do okolja, npr. "nežen do okolja", vendar so lahko zavajajoče, zato jim ne  nasedajmo.

Znak EU za okolje (eko marjetica)
To je znak, ki se lahko uporablja v vseh državah Evropske unije. Pogoj za podelitev znaka je, da izdelek izpolnjuje okoljska merila, ki so plod sodelovanja predstavnikov Evropske komisije in držav članic z različnimi interesnimi skupinami na trgu: z industrijo, trgovino, okoljevarstvenimi in potrošniškimi organizacijami. Okoljska merila veljajo tako za izdelek kot za sam proizvodni proces. Informacije o podeljenih "eko marjeticah" si lahko ogledate na spletnem naslovu:http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

Nacionalne okoljske oznake
Poleg "eko marjetice" obstajajo v EU še nacionalne ekološke oznake – na primer nemški "modri angel", skandinavski "beli labod", francoski "NF Environnement", "ekološko drevo" iz Avstrije in druge. Vse o ekoloških oznakah lahko najdete na spletnem mestu GEN – Globalna mreža za ekološko označevanje http://www.globalecolabelling.net/.

V Sloveniji je izdelkov z mednarodno priznanimi ekološkimi oznakami še (pre)malo. Med čistili in pralnimi sredstvi smo na policah trgovin opazili le nekaj takih izdelkov: Uni vert (E'Leclerc), tablete za strojno pomivanje posode, Eco Forte (Hofer),  čistilo za steklo in univerzalno čistilo.

Ekološke oznake

Eko marjetica

eko_marjetica2

Modri angel

modri_angel2

Beli labod

beli_labod2

NF Environnement

nf_environnement2

Ekološko drevo

ekolosko_drevo2

Pri uveljavljanju izdelkov z ekološkimi oznakami imamo pomembno vlogo kupci. Edino mi lahko s povpraševanjem po manj škodljivih izdelkih proizvajalce in trgovce ''prisilimo'', da nam ponudijo več ekoloških alternativ.

Izdelki, ki lahko vsebujejo nevarne kemikalije
Mnogo kemičnih snovi, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanjem življenju, lahko pri nepravilni uporabi in pri neupoštevanju vseh varnostnih ukrepov negativno učinkuje na zdravje. Nevarne kemične snovi lahko vplivajo na zdravje ljudi na različne načine. Nekatere povzročajo raka, druge vplivajo na plodnost ali povzročajo razvojne napake pri človeku. Nekatere lahko povzročijo poškodbe možganov, okvare živčnega sistema, astmo ali težave s kožo. Izdelki v naših gospodinjstvih, ki vsebujejo največ nevarnih kemikalij, so:

 • kozmetični izdelki (dezodoranti, barve za lase, laki za nohte,...),
 • čistila in pralni praški,
 • akumulatorji in baterije,
 • zdravila,
 • lepila,
 • različne vrste olja in masti (motorno olje, olje za cvrtje,...),
 • varčne sijalke in neonske cevi,
 • barve, premazi, topila (kartuše za tiskalnike, premazi za steno, pohištvo,...),
 • pesticidi (insekticidi v razpršilih, ovratnice za zatiranje škodljivcev pri domačih živalih,...)

Naštete izdelke uporabljajmo strogo v skladu s proizvajalčevimi navodili, ki so zapisana na embalaži izdelka. Kupujmo jih le izjemoma, samo če jih zares potrebujemo. Če je le mogoče, dajmo pri nakupu tovrstnih izdelkov prednost tistim, ki niso nevarni za okolje oziroma vsebujejo manj okolju nevarnih snovi (ekološke oznake).

Našteti izdelki morajo biti vedno shranjeni zunaj dosega otrok. V Evropski uniji zaradi zastrupitev umre vsako leto 2.000 otrok!

Primeri nevarnih kemikalij, ki na izdelkih navadno niso označene

 • Ftalati (DEHP, DBP, BBP): diethylhexyl phtalate, dibutyl phtalate, bevzyl butyl phtalate

Vpliv na zdravje (preizkušeno na živalih ali enoceličnih organizmih): so toksični za reproduktivne organe, lahko motijo hormonsko delovanje in zmanjšujejo kakovost sperme.
Vsebujejo jih lahko šminke, šamponi, parfumi, tekstilni izdelki, preproge, pohištvo, plastična embalaža, najdemo jih tudi v notranjosti avtomobilov, v mnogih izdelkih iz PVC-ja, osvežilcih zraka.

 • Bromirani zaviralci gorenja (deca BDE, penta BDE): deca/penta bromodiphenyl ether

Vpliv na zdravje: lahko motijo delovanje žlez z notranjim izločanjem, prizadenejo jetra, kožo in hipofizo; sodijo med morebitne povzročitelje raka, se bioakumulirajo v telesih živih bitij. Med drugim so tudi v preprogah, oblazinjenemu pohištvu, televizijskih aparatih, mobilnih telefonih in računalnikih, oblačilih (lahko tudi v otroških pižamah).

 • Perfluorinirane kemikalije: perfluorooctanoična kislina, perfluorooctane sulfonamid…

Vpliv na zdravje (preizkušeno na živalih): motnje v delovanju hipofize, ščitnice in pri razvoju zarodka, slabijo imunski sistem, povezujejo jih tudi z rakom na mehurju pri delavcih, ki jih proizvajajo. So toksične  in bioakumulativne substance.
Vsebujejo jih premazi teflonskih posod, obleke, preproge, prevleke za pohištvo.

 • Bisfenol A

Vpliv na zdravje: lahko moti delovanje žlez z notranjim izločanjem. Raziskave na živalih so pokazale, da povzroča motnje v delovanju razmnoževalnih organov, odpornost na inzulin, verjetno prispeva k pojavu debelosti.
Vsebujejo ga pokrovčki steklenic in plastične stekleničke za otroke (lahko prehaja v živilo), zobne obloge in polnila, električne naprave.

 • Obstojni organski onesnaževalci (POPs): aldrin, klordan, dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorobenzen, mireks, toksafen, DDT, poliklorirani bifenili PCB-ji ter dioksini in furani (PCCDD/PCDF), t. i. "ducat umazanih"

Te zelo strupene in težko razgradljive kemikalije so globalna grožnja zato, ker se kopičijo v organizmih skozi prehransko verigo in ker se razširjajo po ozračju in oceanih na velike razdalje. Pri ljudeh lahko dolgotrajnejše izpostavljanje tudi majhnim koncentracijam povzroči zmanjšanje odpornosti organizma, neplodnost in druge resne zdravstvene težave.

 • Umetni mošusi

Najdemo jih v parfumih in osvežilcih zraka. Motijo lahko delovanje žlez z notranjim izločanjem.

Mnogi izdelki so označeni nepravilno ali pa pomanjkljivo
Dolžnost fizičnih in pravnih oseb, ki prodajajo nevarne kemikalije, je, da zagotovijo jasno označevanje nevarnih kemikalij v izdelkih, ki jih kupujemo, in obveščanje, kako naj izdelek pravilno uporabljamo, da ne ogrožamo svojega zdravja in zdravja drugih. To je zahteva, ki jo proizvajalcem in trgovcem nalaga slovenska in evropska zakonodaja.

Kljub temu, da je zakonodaja glede označevanja izdelkov jasna, so mnogi izdelki na naših prodajnih policah pomanjkljivo ali celo napačno označeni. Raziskave Zveze potrošnikov Slovenije o označevanju detergentov v letih 2006 - 2008 so to žalostno dejstvo potrdile.

vip_zps_2Najbolj ogroženi so otroci
Nedavne raziskave pričajo, da narašča število obolenj za rakom pri otrocih in da izdelki_z_nevarnim_kemi_wwwkemijskovaren2se je podvojilo število otrok z levkemijo. V zadnjih 15 do 20 letih se je podvojilo tudi število alergij pri odraslih. Simptomi alergije se pojavljajo že pri vsakem desetem otroku. Eden od sedmih otrok oboli za astmo. V Evropi 15 % parov ne more imeti otrok, pri čemer se je število neplodnih moških povečalo predvsem na območjih, ki so onesnažena s kemikalijami.
(Vir: http://www.kemijskovaren.si/jaz/kemikalije.htm, citirano 24. 3. 2009)

Škodljive kemikalije najbolj prizadenejo prav otroke. V svetovnem merilu je kar 30 % bolezni otrok povezanih z onesnaženostjo okolja. Pri otrocih se učinki strupenih kemikalij na zdravje pojavijo že, ko gre za manjše odmerke. Pri otrocih so tudi pogostejše zastrupitve zaradi zaužitja kemikalij, ki jih uporabljamo doma. Otroci v primerjavi z odraslimi vdihnejo več zraka, pojedo več hrane in popijejo več vode na kilogram telesne teže, pa tudi njihov organizem še nima dovolj razvite sposobnosti razstrupljanja…
(Vir: http://www.kemijskovaren.si/jaz/kemikalije.htm, citirano 24. 3. 2009)

Kako torej sploh lahko izvemo, kaj kupujemo?
Zakon iz leta 2008 določa, da "se z globo od 2.000 do 80.000 evrov kaznuje za prekršek pravna ali fizična oseba, če daje v promet nevarno kemikalijo, ki ni označena v skladu s predpisanimi kriteriji" (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah Ur. l. RS, št. 16/2008).

Čeprav je zakonodaja glede označevanja izdelkov jasna, je praksa pogosto drugačna in mnogi izdelki so pomanjkljivo ali celo napačno označeni.

Tako ravnanje proizvajalcev in trgovcev je izjemno neodgovorno in škoduje našemu zdravju in okolju. Potrošniki pa lahko aktivno sodelujemo pri preprečevanju takega ravnanja, kar nam omogoča zakonodaja.

Proizvajalec izdelka nam mora skladno z zakonom odgovoriti na pisno vprašanje, katere kemikalije se skrivajo v izdelku, ki ga kupujemo.

Vprašajte proizvajalca!
1.) Z  izdelka si prepišite proizvajalčev ali trgovčev naslov, saj mora biti zapisan na izdelku.
2.) Proizvajalcu oz. trgovcu napišite pismo.
3.) Pismo pošljite po elektronski ali navadni pošti. Proizvajalec vas mora v 45 dneh obvestiti, katere snovi se skrivajo v njegovem izdelku.
4.) Preverite, ali so med temi snovmi tudi nevarne kemikalije. Seznam nevarnih kemikalij si lahko ogledate na naslovu www.sinlist.org.
5.) Če ste ugotovili, da izdelek ni pravilno označen, lahko to sporočite na Urad za kemikalije pri Ministrstvu za zdravje.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA