Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Zveza potrošnikov Slovenije
Zveza potrošnikov Slovenije
02. februar 2007

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je neodvisna, neprofitna, mednarodno priznana nevladna organizacija, ki že od leta 1990 dalje varuje in zastopa izključno interese potrošnikov.  Naše poslanstvo so  informirani in osveščeni potrošniki, ki poznajo in uveljavljajo svoje pravice ter na drugi strani potrošnikom naklonjena družba, ki spoštuje in varuje pravice potrošnikov. Predsednica ZPS je Breda Kutin.


Informiramo

informiramoKakovosten vir informacij, dostopen vsem potrošnikom, je naša spletna stran, kjer sta na voljo bogata zbirka odgovorov strokovnjakov ZPS ter izbor aktualnih dogodkov, ki so pomembni za informirano odločanje potrošnika.

Pomemben in nepogrešljiv vir informacij je revija za potrošnike ZPStest. Revijo smo prvič izdali marca 1991 in od takrat si je pridobila zaupanje med potrošniki in strokovno javnostjo. ZPStest je vir neodvisnih informacij s področja kakovosti izdelkov in storitev na trgu ter ostalih področij varstva potrošnikov. Prinaša tudi rezultate neodvisnih primerjalnih testov izdelkov in analiz storitev, na katere proizvajalci in trgovci nimajo vpliva.

Vsako leto izdamo tudi več brošur in aktivno sodelujemo z mediji o pomembnih vprašanjih s področja varstva pravic in interesov potrošnikov. Organiziramo tiskovne konference in posredujemo mnenja ter stališča o pomembnih vprašanjih, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi, novinarjem pa pogostokrat pomagamo iskati odgovore na vprašanja, kako uveljavljati pravice potrošnikov v vsakodnevnem življenju.   

Svetujemo
svetujemo1Če potrošnik potrebuje nasvet o njegovih pravicah v pogodbenem razmerju s ponudniki blaga in storitev, ali pa pri razreševanju spora s proizvajalcem, trgovcem, banko ali drugim ponudnikom potrebuje pomoč,  lahko kot član Zveze potrošnikov Slovenije vedno poišče pomoč pri nas. Skupina pravnih strokovnjakov bo proučila njegov problem in predlagala ustrezno rešitev. Svetovanje je neodvisno, nepristransko in zaupno. Poleg splošnega svetovanja o pravicah potrošnikov svetujemo tudi o pravicah pacientov in sistemu zdravstvenega zavarovanja, ter o kakovosti izdelkov široke potrošnje in storitev. 

Testiramo
testiramoSmo člani mednarodne organizacije za potrošniška testiranja in raziskave - ICRT.

Izdelke na test uvrstimo po skrbnem pregledu trga. Kupimo jih v trgovini, kot običajni potrošniki. Storitve preizkušamo anonimno. Ponudniki oziroma izdelovalci za izbor ne vedo in nanj nimajo nobenega vpliva. Izdelke preizkusimo v neodvisnih akreditiranih laboratorijih po vnaprej pripravljeni metodologiji. Testi potrošniških organizacij so navadno ostrejši od golega preverjanja standarda in varnosti, saj obravnavajo tudi uporabnost izdelka, okoljevarstvo in ostale vidike, pomembne pri vsakdanji uporabi. Objava rezultatov je dovoljena samo v medijih, ki jih izdajajo potrošniške organizacije in v katerih ne smejo biti objavljena oglasna sporočila (v Sloveniji je to revija ZPStest oziroma spletno mesto www.zps.si).

ZPStestZZ znakom lahko podjetja označijo samo izdelke, ki so bili preizkušeni na primerjalnih testih potrošniških organizacij. Z njim želimo potrošnikom olajšati izbiro pri odločanju na prodajnem mestu.Izobražujemo
izobrazujemoStrokovnjaki in svetovalci ZPS predavajo na različnih srečanjih, seminarjih in kongresih. Sodelujemo tudi s številnimi šolami ter fakultetami, drugimi izobraževalnimi ustanovami, združenji in zbornicami. Predstavljamo se tudi na različnih dogodkih.

Zastopamo
zastopamoPoslanstvo ZPS kot nacionalne potrošniške organizacije je zastopanje interesov potrošnikov pri obravnavanju vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi. ZPS sodeluje pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanja varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev in še posebej do velikih sistemov, kot so banke, zavarovalnice, zdravstvo, komunala itd.

Odvetniki ZPS zastopajo člane ZPS tudi v pravdnih postopkih na sodišču, vendar le takrat, ko gre za množično oškodovanje potrošnikov ali pa v primerih, ko je pridobitev sodne prakse oz. sodbe zelo pomembna za razreševanje podobnih sporov, ki se ponavljajo ali lahko povzročijo veliko oškodovanje potrošnikov (tožbe zoper turistično agencijo, gradbeno podjetje, banko, ipd.).

ZPS na podlagi analize primerov iz svetovalnih pisarn ter pravne pisarne podaja pristojnim državnim organom predloge za oblikovanje in dopolnjevanje politik varstva potrošnikov (za sprejem in dopolnitev zakonov in drugih predpisov).

Delujemo mednarodno
mednarodnoSodelujemo v številnih mednarodnih projektih in odborih, smo člani mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj ICRT, evropske in svetovne potrošniške organizacije (BEUC in CI).

Skupaj z ostalimi evropskimi nacionalnimi potrošniškimi organizacijami se posvečamo problematiki na področju  telekomunikacij, varstva konkurence, prehrane, e-poslovanja, bančnih storitev, pravic pacientov, interneta, osveščanja mladih potrošnikov...

Letna poročila:

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več