Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Aktualno
Aktualno
13. marec 2015

Sprašujemo Vlado RS, kje v strateških razmišljanjih se je izgubil potrošnik in jo hkrati pozivamo, da nemudoma pripravi program dela na področju varstva potrošnikov ter začne izvajati Resolucijo o NP VP za obdobje 2012-2017.

Aktualna vlada je ob prevzemu oblasti zagotavljala, da bo okrepila sodelovanje s civilno družbo, a žal za področje varstva potrošnikov to ne drži. Potrošnikov ne najdemo v koalicijski pogodbi, ni jih pri razmišljanjih o ukrepih za okrevanje gospodarstva, kljub temu da gospodarstvo izdelkov in storitev ne prodaja samo sebi. Potrošniki oz. potrošniške organizacije nismo udeležene pri prenosu evropske zakonodaje in strategij v slovensko okolje. 

Na evropskem in svetovnem nivoju se odvijajo številne tudi za potrošnike ključne aktivnosti. V kontekstu pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu med ZDA in EU (TTIP) so poglavja o varstvu potrošnikov zelo pomembna, a izpostavljamo jih zgolj nevladne organizacije. Zato je upravičena zaskrbljenost, ali bo Vlada RS ustrezno zastopala interese slovenskih potrošnikov, če pa nima programa aktivnosti za 2015 in 2016 in če o ključnih, za potrošnike pomembnih poglavjih, niti nima javnega stališča.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo že tretje leto nima letnega programa dela na področju varstva potrošnikov, povsem je tudi ustavilo financiranje potrošniških organizacij in tako načrtno postavlja ovire za zastopanje stališč in interesov potrošnikov v slovenski družbi.

Posledice brezbrižnega odnosa do varstva potrošnikov se kažejo v vsakodnevnem življenju prebivalstva, saj se problemi potrošnikov ne rešujejo z izboljšanjem zakonodaje in s preprečevanjem oškodovanja potrošnikov. Zakon o varstvu potrošnikov je primer zakonskega “labirinta”, v katerem se je težko znajti, na zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov kljub dolgoletnim prizadevanjem ZPS še vedno čakamo, predpise sprejemajo brez sodelovanja potrošniških organizacij kot predstavnic interesov potrošnikov. 

Ministrstva namesto da bi z ustreznimi rešitvami v predpisih pomagala potrošnikom prihraniti, pišejo predpise, s katerimi prenašajo evropske direktive tako, da upoštevajo interese posameznih sektorjev ponudnikov blaga ali storitev, potrošnikom pa nalagajo dodatne in nepotrebne stroške, ki ne prispevajo h kakovostnim rešitvam.

Nič bolje ni pri oblikovanju nacionalnih predpisov (npr. sistem uvedbe energetskih izkaznic, nedorečenost sistema merjenja za toplotno energijo in vodo, ipd.). Zato potrošniki  težko uveljavljajo svoje pravice v praksi, kar potrjujejo tudi problemi potrošnikov, ki so najeli kredite v švicarskih frankih, problem prezadolženosti potrošnikov, ki povzroča tudi velike socialne stiske družin, problemi pri uresničevanju pravic iz zdravstvenega varstva, porast nepoštenih poslovnih praks na trgu in drugi primeri oškodovanj.

Ker ni urejena možnost za vlaganje skupinskih tožb, potrošniki zaradi stroškov ne uveljavljajo svojih pravic, kršitelji kot Telekom pa čakajo, da bodo zahtevki potrošnikov zastarali, tako kot so že globe zaradi kršitve zakonodaje.

ZPS  kljub številnim oviram in pomanjkanjem sredstev nadaljuje s svojim delom v korist potrošnikov in izvaja številne aktivnosti v korist ne le svojih članov, ampak vseh slovenskih potrošnikov. Na Londonskem energetskem forumu državljanov, ki se pravkar zaključuje, smo bili posebej pohvaljeni za izvedbo akcije “Zamenjaj in prihrani”.

Potrošniki potrebujejo pomoč in zastopanje njihovih interesov, še zlasti v času ekonomske krize, zato je vsaka demokratična država dolžna potrošnikom omogočiti, da njihove interese zastopajo neodvisne in nevladne potrošniške organizacije in jim za izvajanje dejavnosti zagotavljati ustrezna sredstva.

Ob svetovnem dnevu potrošnikov 2015 ponovno pozivamo vlado RS, da nemudoma pripravi program dela na področju varstva potrošnikov in začne izvajati Resolucijo o NP VP za obdobje 2012-2017 in tako pokaže državljanom Slovenije, da zanjo niso le davkoplačevalci.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA