Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

30 let ZPS
30 let ZPS
22. junij 2020

Varstvo potrošnikov mora v Sloveniji ponovno dobiti mesto pri oblikovanju razvojnih politik.

Okrogle obletnice so vedno priložnost za inventuro in pogled v prihodnost.

O naših pomembnih dosežkih pišemo v vsaki letošnji številki že od januarja, tokrat pa vam predstavljamo tudi mnenja in čestitke nekaterih partnerskih potrošniških organizacij ter naših krovnih organizacij BEUC, ICRT in ANEC. Ob obletnici sta nam prisrčno čestitala Alistair McGeorge, soustanovitelj MIPOR, in Rhoda Karpatkin, ikona potrošniškega gibanja iz ZDA.

Mi smo njihovih čestitk in pohval zelo veseli. Dosegli smo pomembne premike pri oblikovanju zavesti slovenskih potrošnikov, ki postajajo vedno bolj ozaveščeni, ki poznajo in razumejo svoje potrošniške pravice ter se racionalno odločajo, ker imajo znanje in informacije.

Kljub nekaterim izjemno uspešnim akcijam in pomembnemu napredku, da se delež tistih, ki poznajo svoje pravice in jih znajo uveljavljati, stalno povečuje, to ni zmanjšalo potrebe po učinkovitem institucionalnem pravnem varstvu, ki edino daje vzvode in krepi pogajalski položaj potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev. Brez učinkovitega pravnega varstva smo potrošniki še vedno največja skupina v družbi, katere glas se najmanj sliši, kar je pred skoraj šestimi desetletji dejal John F. Kennedy, ko je kot politik prvič izpostavil pravice potrošnikov in spodbudil njihovo pravno urejanje.

V Sloveniji smo v prvih letih po osamosvojitvi dosegli pomembne uspehe pri vzpostavljanju varstva potrošnikov, kar nam je zavidal celo dr. Fritz Koppe, direktor avstrijske potrošniške organizacije VKI, ko je kot poseben gost v državnem zboru ocenjeval naše dosežke. Takrat smo z velikimi koraki zmanjševali zaostanek na področju varstva potrošnikov v primerjavi z bolj razvito sosedo.

Zaradi vsega naštetega si je ZPS že od prvih začetkov zelo prizadevala ne le za reševanje perečih problemov potrošnikov, ampak tudi za evropsko naravnan pravni in institucionalni okvir varstva potrošnikov, ki smo ga leta 1997 končno dobili. Slovenija je s svojo pravno ureditvijo postavila sodobne temelje varstva potrošnikov in po njej so se zgledovale Hrvaška, Makedonija, Srbija.

Naslednji, enako pomemben cilj tako za Slovenijo kot za ZPS, je bilo članstvo v Evropski uniji. Ker je bilo treba slovensko zakonodajo uskladiti z evropskim pravnim redom, smo verjeli, da je to izvrstna priložnost za umestitev varstva potrošnikov kot pomembnega mehanizma za učinkovito delovanje tržnega gospodarstva pri nas. Prepričani smo bili, da dobivamo zares močne varovalke, ki bodo naše pravice samo še okrepile. Žal smo precenili dejanski vpliv sprejete zakonodaje in podcenili dejstvo, da je predpis treba osmisliti v času in prostoru, od zrelosti oblikovalcev politik pa je odvisno, v kolikšni meri se to zgodi. Predpisi, ki so bili sprejeti kot pogoj za vstop v Evropsko unijo, a brez razumevanja, zakaj jih mi sami potrebujemo, so vse bolj postajali mrtva črka na papirju. Nadzorniki in regulatorji trga, ki bi morali skrbeti, da se varstvo potrošnikov krepi, pa niso ukrepali, ampak so vedno bolj pogosto pojasnjevali, zakaj ne morejo ukrepati.

Če smo bili v obdobju po vstopu Slovenije v Evropsko unijo še primer zgledne ureditve potrošniške politike, pa so menjave vlad in prevlada neoliberalnega ekonomskega modela gospodarstva zmanjševale njen pomen in postopoma rušile temelje učinkovitega varstva potrošnikov.

Tudi naša opozorila, da Slovenija že nekaj let nima nacionalne strategije varstva potrošnikov niti programa dela vlade, da ni vzpostavljenega nobenega posvetovalnega mehanizma za usklajevanje interesov različnih deležnikov, so ostala brez odziva. Zato smo se na ZPS odločili, da okrepimo sodelovanje z Evropsko potrošniško organizacijo BEUC, saj se vedno več potrošniške zakonodaje usklajuje in sprejema v Bruslju, kjer pa je BEUC zelo spoštovan in zaželen sogovornik. Sodelovanje s krovno organizacijo je okrepilo tudi naše strokovne kompetence.

Ob epidemiji COVID-19 se je ponovno pokazalo, da potrošniki nimamo ustreznega zastopnika v vladi niti dovolj močnega lobista zunaj nje. Brez kakršnega koli dialoga s predstavniki potrošnikov so bili sprejeti ukrepi, ki naj bi pomagali blažiti posledice v turistični dejavnosti, a na račun pravic potrošnikov, ki so se tudi sami znašli v težavah.

S takšnim ravnanjem odločevalcev se ne moremo strinjati, naša naloga je, da na težave potrošnikov opozarjamo. Žal smo pri tem sami. Ministrstva, s katerim bi lahko skupaj iskali rešitve, očitno ni, ostalo je samo še ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pri katerem je konflikt interesov v času koronavirusa postal samo še bolj viden.

A mi ne moremo pristati na to, da v vladi nimamo več zastopnika interesov potrošnikov niti sogovornika. Kot kaže, je epidemija sprožila številne probleme, ki še kako vplivajo na položaj potrošnikov in ki jih brez sodelovanja potrošnikov ter njihovih predstavnikov ne bo mogoče reševati. Izhod iz te krize ne bo preprost, potrebno bo sodelovanje in zaupanje potrošnikov. Ne samo tako, da bodo potrošniki spet trošili. Za našo skupno prihodnost je pomembno, kako in za kaj bodo porabljali svoj denar. Če k temu dodamo pogled Ralpha Naderja, ki ga je podal pred več kot pol stoletja, da se celotni pogled na ekonomski sistem spremeni, če ga začnemo analizirati s stališča potrošnikov in ne s stališča korporacij, ter aktualna sporočila, ki jih že lahko izluščimo iz pandemije, je nedvoumno, da nas je vse več, ki vemo, da bo treba v našem življenju marsikaj spremeniti.

Na ZPS in BEUC zato podpiramo Zeleni dogovor Evropske komisije. Potrebujemo nov dogovor o razvoju, ki bo vključeval trajnostne rešitve, zelene investicije, ki bo temeljil na krožnem gospodarstvu, ki bo tehnologijo uporabljal v korist, ne v škodo potrošnikov, ki bo vzpostavljal in potrošnikom omogočal preproste in cenovno dostopne izbire. To smo ob letošnjem dnevu pravic potrošnikov že izpostavili in tokrat ponavljamo, ker menimo, da ne smemo več odlašati in da je kriza, v katero je vse nas pahnila pandemija COVID-19, zares priložnost, da na novo osmislimo našo prihodnost in jo postavimo kot zahtevo.

Potrošniki pričakujemo, da bomo v teh razpravah in postopkih odločanja sodelovali, ne pristajamo na to, da nas bodo spet izpustili. Pravice potrošnikov postajajo vse bolj pravice državljanov in so si bistveno bližje, kot je videti na prvi pogled, a ne ene ne druge nam niso dane enkrat za vselej, za njihovo uveljavljanje in ohranjanje si je treba vseskozi prizadevati. Zato ne bomo tiho.

Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije

Ob 30. obletnici nam čestitajo prijatelji in sodelavci iz Evrope in sveta. Skupaj smo glas potrošnikov v Bruslju in svetu.

ne-ne-bomo tiho ziva drolŽiva Drol Novak, odvetnica in članica IO ZPS 
"Naš cilj tudi po 30. letih delovanja ostaja enak, biti glas potrošnikov, zastopati interese potrošnikov, ščititi njihove pravice in dajati nepristranske nasvete o vsakodnevnih odločitvah.

Od vsega začetka si aktivno in s strokovnimi argumenti prizadevamo za sprejem zakonodaje, ki bo varovala interese potrošnikov in zagotavljala trajnostni razvoj in blagostanje za celotno družbo. S številnimi predlogi, ki smo jih oblikovali tudi na podlagi izkušenj pri svetovanju, smo bistveno izboljšali zakonodajo in s tem položaj potrošnikov v Sloveniji. Številnim potrošnikom smo pomagali z nasveti in naše člane uspešno zastopali tudi v postopkih na sodišču (npr. stanovanjski krediti SKB, obresti na predplačila – Cimos, obresti na depozite – NLB, oderuška posojila).

Ker se glavnina zakonodaje v zadnjem desetletju oblikuje na evropski ravni, tesno sodelujemo s kolegi iz drugih evropskih potrošniških organizacij pri oblikovanju stališč in predlogov za izboljšanje potrošniške zakonodaje. Države morajo prenesti evropske direktive v svoje nacionalne zakone in v tem postopku je zelo pomembno, da se potrošniškim organizacijam omogoči aktivno sodelovanje. Tega sodelovanja pa v zadnjih letih skoraj ni več. Neupoštevanje naših pripomb in predlogov pri sprejemanju zakonov se odraža v slabo razumljivem zakonskem tekstu, zmanjšanju že dosežene ravni varstva in v oškodovanju potrošnikov v praksi. To se mora spremeniti.

Država mora spoštovati temeljna ustavna načela, ki civilni družbi zagotavljajo sodelovanje pri oblikovanju gospodarskega in družbenega razvoja, kar v praksi pomeni, da nam omogoči aktivno sodelovanje pri oblikovanju potrošniške zakonodaje, da deluje transparentno in strokovno ter upošteva moč argumentov in ne argument moči."

ne-ne-bomo tiho allistor mcgeorgeAlistair McGeorge, soustanovitelj Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave 
"ZPS in njeno vodstvo sijeta in sta vzor za vsakogar, ki poskuša razumeti, kaj pomeni ustanoviti, voditi, upravljati, razvijati in ustanoviti majhno, učinkovito nevladno potrošniško organizacijo v družbi, ki se hitro spreminja, v družbi, ki je pogosto neprijazna in nenaklonjena takšnim organizacijam. Ker pa poznam predsednico ZPS že skoraj 30 let, sem organizaciji že takrat napovedal veliko prihodnost. Breda, vse to ste uresničili v skoraj vseh pogledih, kljub občasnim neuspehom, razočaranjem in frustracijam. Vztrajnost in način, kako ste združili svojo majhno, zvesto ekipo, nima primere. Z ekipo bodite ponosni na svoje dosežke in vztrajanje pri načelih, na katerih ste bili ustanovljeni. Danes ne gre le za preteklost, prav toliko gre tudi za prihodnost. ZPS in vsem, ki z vami sodelujejo, pri nadaljnji krepitvi ugleda najuspešnejše potrošniške organizacije v Srednji in Vzhodni Evropi želim čudovito praznovanje."

ne-ne-bomo tiho monique-goyensMonique Goyens, generalna direktorica Evropske potrošnike organizacije BEUC, Bruselj
"V imenu BEUC, Evropske potrošniške organizacije, iskreno čestitamo Zvezi potrošnikov Slovenije ob njeni 30. obletnici. Za nevladno organizacijo je to zavidljiva doba! Kot krovna organizacija nacionalnih potrošniških organizacij iz vse Evrope smo zelo ponosni, da je ZPS naša aktivna članica. S kolegi iz ZPS redno in stalno sodelujemo, zato smo sposobni evropske oblikovalce politike seznanjati s potrebami in pričakovanji slovenskih potrošnikov. Tesno sodelujemo že tretje desetletje, še tesneje in trdneje pa v obdobju epidemije COVID-19, s ciljem, da ohranimo in okrepimo pravice potrošnikov na številnih področjih: od varnosti hrane, ki jo uživajo, do njihovih pravic, ko potujejo z letalom ali vlakom, varstva njihovih osebnih podatkov, njihovih pravic na področju finančnih storitev, turističnih potovanj, telekomunikacij, kemijske varnosti, varnosti igrač, energijske učinkovitosti in še veliko več.

Zahvaljujoč močni mreži zagovornikov potrošnikov iz vse EU smo bili sposobni dosledno prepričevati oblikovalce politike EU, da ustvarjajo in izboljšujejo pravila varstva potrošnikov v Evropi, tako da enotni evropski trg postane sinonim za usklajeno varstvo potrošnikov. Delo še ni končano, še veliko moramo storiti, hkrati pa se spoprijeti z novimi izzivi, kot sta umetna inteligenca in posledice podnebne krize za potrošnike. Druga ključna usmeritev je podpirati potrošnike na terenu pri uveljavljanju njihovih pravic, tako da pravice ne ostajajo le na papirju, ampak jih potrošniki lahko uveljavijo tudi v praksi. Dela ne bo zmanjkalo. Toda ZPS sestavljajo kompetentni in zavzeti strokovnjaki, zato slovenski potrošniki lahko računajo, da se bo ta edinstveni čuvaj boril za njihove pravice, ne samo v Sloveniji, temveč tudi na evropski ravni. Vodstvu in sodelavcem ZPS želim še novih uspešnih 30 let v bojih za pravice slovenskih potrošnikov."

ne-ne-bomo tiho jacobsenNiels Ebbe Jacobsen, direktor mednarodne organizacije za potrošniške raziskave in testiranja ICRT
"Ponosni smo, da lahko čestitamo Zvezi potrošnikov Slovenije ob njeni 30-letnici. ZPS je bila ustanovljena istega leta kot ICRT in ves ta čas je njena strokovna ekipa v dobrobit slovenskih potrošnikov tesno sodelovala z ICRT in potrošniškimi organizacijami po vsem svetu. Glede na stalno spreminjajoče se okolje, v katerem se gibljejo potrošniki, se veselim naslednjih desetletij sodelovanja pri testiranju izdelkov s stalnim poudarkom na kakovosti in varnosti izdelkov, ob vse večjem poudarku na trajnosti, kibernetski varnosti in testiranju storitev za potrošnike."

ne-ne-bomo tiho karissonRonny Karlsson, vodja testiranja Råd & Rön, Švedska
"Z ZPS tesno sodelujem že več kot desetletje. Gre za zelo profesionalno organizacijo, sodelovanje z ZPS je za nas zelo pomembno, saj se odraža v številnih kakovostnih testih in posledično pomembnih objavah. Da ne omenjam, da sem osebno že večkrat obiskal lepo in prijazno Slovenijo, hvala! Čestitamo vam za prvih 30 let v službi potrošnikov in vam s severa pošiljamo želje za uspešno delo tudi v prihodnje."

ne-ne-bomo tiho allistor russellStephen Russell, generalni sekretar organizacije za zastopanje potrošnikov pri standardizaciji ANEC
"ANEC iskreno čestita ZPS za njeno 30. obletnico. ZPS že vrsto let dejavno zastopa glas slovenskih potrošnikov na generalni skupščini ANEC. Pa ne le to, njeni strokovnjaki pomembno prispevajo k delu Anecovih delovnih skupin pri oblikovanju standardov, zlasti pri zastopanju skupnega interesa potrošnikov pri pripravi evropskih standardov za energijsko učinkovite izdelke in tiste z okolju primerno zasnovo."

ne-ne-bomo tiho karpatkinRhoda Karpatkin, častna predsednica Consumers Union, ZDA, nekdanja predsednica Consumers International 
"Zagotovo lahko samo zaploskam delu predsednice in izjemnim dosežkom ZPS v času, ko sem bila še sama aktivna v potrošniškem gibanju. O rezultatih v zadnjih dvajsetih letih bodo drugi zagotovo znali bolje izraziti priznanje za vse, kar vam je na ZPS uspelo doseči. Na podlagi gradiv, ki sem jih zdaj videla, pa za občudovanja vredne rezultate čestitam predsednici in vsem sodelavcem."
ne-ne-bomo tiho crisigiovaniLuisa Crisigiovanni , generalna sekretarka Altroconsumo, Italija, zakladnica BEUC
"ZPS je v 30 letih zrastla in postala več kot le aktivna potrošniška organizacija. Izkazali ste se kot zanesljiv partner pri evropskih raziskovalnih projektih in pomemben član družine BEUC, ki zastopa interese 'novih' članic. Želim vam, da ste zazrti naprej in se veselite svetle prihodnosti, ne da bi pozabili na prijatelje, ki so vas na tej poti podpirali."
ne-ne-bomo tiho kornherrChristian Kornherr, vodja raziskav in testiranja, Verein für Konsumenteninformation (VKI), Avstrija
"Cenimo vašo predanost in trdo delo za slovenske in evropske potrošnike že 30 let. ZPS na zgleden in zgovoren način kaže, da s strastjo in mednarodnim sodelovanjem tudi majhna organizacija lahko doseže veliko. ZPS želimo še mnogo uspešnih let in prijetno praznovanje."
ne-ne-bomo tiho primusHubertus Primus, predsednik uprave Stiftung Warentest, Nemčija
"Iskrene čestitke Zvezi potrošnikov Slovenije za 30. rojstni dan v mojem imenu in v imenu Stiftung Warentest. Uspešna pot te močne in kredibilne potrošniške organizacije je še posebej povezana z imenom Breda Kutin, ki je ZPS od začetka delovanja s svojo daljnovidnostjo globoko ukoreninila znotraj Evrope. Stiftung Warentest se veseli nadaljevanja našega uspešnega sodelovanja."
ne-ne-bomo tiho loncar-velkovaMarijana Lončar Velkova, predsednica Organizacija na potrosuvacite na Makedonija, Severna Makedonija
"Sodelovanje makedonske organizacije z ZPS je bilo vzpostavljeno leta 1996 in od takrat nas vseskozi navdihujete s svojim izjemnim delom. Vaša podpora in strokovno znanje sta bila za nas ves ta čas zelo pomembna, saj sta nas spodbujala na pravi poti, zato se veselim sodelovanja tudi v prihodnje. Iskrene čestitke ob 30-letnici in iskrena zahvala predsednici, gospe Bredi Kutin, moji dolgoletni sodelavki in prijateljici, ter vsem zaposlenim v ZPS za dolgoletno sodelovanje."
ne-ne-bomo tiho heksovaEduarda Hekšová, direktorica dTest, Češka
"V zadnjih desetletjih z ZPS z veseljem sodelujemo. Ob 30. obletnici bi se vam radi zahvalili za vse skupne dejavnosti z našimi starejšimi sestrskimi organizacijami. Osebno zelo cenim vztrajno prizadevanje za učenje in deljenje hkrati. Veselimo se prihodnosti. Čestitamo ZPS!"

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA