Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Trgovina
Trgovina
11. oktober 2017

Na nas ste se v zadnjih dneh obrnili številni potrošniki, ki vam podjetje Val marketing d.o.o., Ljubljana kljub vnaprejšnjem vplačilu kupnine ni dobavilo vrat, podjetje pa je čez noč zaprlo vrata svojih poslovalnic ter ukinilo spletno stran in za potrošnike ni več dosegljivo.

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 9. 10. 2017 izdalo sklep ter oklic o začetku stečajnega postopka nad podjetjem in kot stečajnega upravitelja imenovalo Igorja Pirca. Rok za prijavo terjatev je 3 mesece od oklica o začetku stečajnega postopka, torej je zadnji dan za prijavo terjatev 9. 1. 2018. Če terjatve do tega roka ne boste prijavili, bo vaša terjatev do upnika prenehala.

Prijava terjatve v stečaj
Vsem oškodovanim potrošnikom svetujemo, da v roku prijavite svojo terjatev. Prijavo lahko oddate osebno na vložišču ali po pošti na naslov Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana. Prijava terjatve je pravočasna, če jo do poteka roka vložena na vložišču ali poslana s priporočeno pošiljko.

Prijava upnika, ki je fizična oseba mora vsebovati:

  • opravilno številko postopka: St 3198/2017,
  • ime in priimek ter naslov prebivališča,
  • zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice (npr.: ''Upnik prijavlja terjatev v višini XY in zahteva, da se prijavljena terjatev prizna in izplača na njegov račun…''),
  • če boste poleg glavnice uveljavljali tudi zakonske zamudne obresti, morate obresti najprej obračunati od dospelosti terjatve do dneva začetka stečajnega postopka (v pomoč je lahko aplikacija sodiščain poleg glavnice zahtevati tudi priznanje tako obračunanega zneska obresti, sicer jih sodišče ne more priznati,
  • opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka in dokaze o njih (npr. račun, predračun, pogodba, bančni izpisek o nakazilu podjetju, …).

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete tudi na stečajnega upravitelja Igorja Pirca. Nekateri upravitelji imajo na voljo posebne obrazce za prijavo terjatev v stečajnem postopku.

Tržni inšpektorat in policija
Vprašanje, ki se zastavlja, je, v kolikšnem delu (če sploh) bodo terjatve poplačane iz stečajne mase. Zato vsem potrošnikom predlagamo, naj prijava terjatve v stečaj ne bo edina pot, ki jo bodo izbrali. Vsi oškodovani potrošniki, ki tega še niste storili, o vašem primeru obvestite tudi Tržni inšpektorat RS in podajte prijavo na policijo. Ovadbo policiji lahko podate kadarkoli na katerikoli policijski postaji ali oddelku policije, na številko 113 ali druge telefonske številke policijskih enot, ali v pisni ali elektronski obliki.

Zahtevek za vrnitev vseh plačil
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) omogoča, da se pod določenimi pogoji v kazenskem postopku obravnava in odloča tudi o premoženjskopravnem zahtevku oškodovanca do obdolženca, nastalem zaradi kaznivega dejanja. Predlagamo, da že ob vložitvi ovadbe policiji vročite tudi izjavo, da zoper storilca kaznivega dejanja uveljavljate svoj zahtevek, to je vrnitev vseh plačil. Vaš zahtevek mora biti obrazložen in podkrepljen z dokazi. Po vložitvi ovadbe spremljate dogajanje in v primeru, da bo uveden kazenski postopek, preverite, ali je vaš premoženjskopravni zahtevek upoštevan v postopku. Če premoženjskopravnega zahtevka niste podali že ob vložitvi ovadbe, to nujno storite ob začetku kazenskega postopka. Sodišče namreč o povrnitvi škode oškodovancem v kazenskem postopku ne odloča, če ne podate zahtevka. Če je premoženjskopravni zahtevek podan, ga sodišče prisodi le ob obsodilni sodbi in če je vsebina zahtevka dokazana (s pogodbo, potrdili, računi, drugimi dokazili). V nasprotnem primeru sodišče oškodovanca napoti na pravdo, saj kazensko sodišče zahtevka ne sme zavrniti.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA