Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Stvarna napaka
Stvarna napaka
20. februar 2018

V četrtek bo Odbor Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) glasoval o zadnjem predlogu Evropske komisije za sprejem Direktive o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga (COM (2017) 637 final).

Pravice do uveljavljanja jamstva za brezhibno delovanje blaga (stvarna napaka) so poleg cene blaga najpomembnejši dejavnik pri odločitvah potrošnikov o nakupu blaga. Posebno pomembna je dolžina jamčevalnega roka, način in vrstni red uveljavljanja zahtevkov ter pravila o dokaznem bremenu glede trenutka nastanka napake na blagu.

Vendar predlog Evropske komisije predstavlja grožnjo tem in drugim pravicam potrošnikov v Sloveniji. V veliki meri predlog predvideva uporabo direktive za  popolno harmonizacijo pravil s ciljem povečati pravno gotovost podjetij pri  čezmejnem poslovanju s potrošniki. Za veliko držav članic, vključno s Slovenijo, bi to pomenilo zmanjšanje obstoječih pravic potrošnikov.

Radi bi izpostavili,  da je popolna harmonizacija lahko sprejemljiva le v primeru, če bi povzela najvišjo raven varstva potrošnikov, ki že obstaja v nacionalnih zakonodajah držav članic, in če bi potrošnikom prinesla dodano vrednost in dodatno varstvo. Pod nobenim pogojem pa ne bi smela ožiti specifičnih in že uveljavljenih pravic potrošnikom na nacionalni ravni, kot je pravica do svobodne izbire med jamčevalnimi zahtevki in druge pravice.

Močno upamo, da bo Evropski parlament zavzel močno in ambiciozno stališče v smeri večje zaščite potrošnikov. Pred glasovanjem odbora IMCO, napovedanim za  22. 2. 2018, člane odbora pozivamo, da podprejo naše predloge v zvezi z določenimi vidiki Direktive in tako zagotovijo potrošnikom v Sloveniji visoko stopnjo varstva:

  • Svobodna izbira med jamčevalnimi zahtevki je ena od najpomembnejših pravic potrošnikov v Sloveniji in odločno nasprotujemo predlogu Direktive, s katerim bi močno zožili obstoječe pravice potrošnikov v Sloveniji. Pri neskladnosti s pogodbo je prodajalec tisti, ki krši obveznosti, dogovorjene s  pogodbo, zato bi moral imeti potrošnik pravico sam izbrati način, kako bo prodajalec to kršitev odpravil.
  • Daljši  jamčevalni rok: glede na razmere na trgu potrošniškega blaga je omejitev jamčevalnega roka na največ dve leti v marsikaterem primeru  prekratka, še posebno v luči načrtovane zastarelosti blaga (planned obsolence). Velik del blaga je narejen na način, da pride do okvar ravno po preteku dveh let, v tem primeru pa potrošniki ostanejo brez kakršnegakoli varstva. Zato bi moral predlog upoštevati predvideno daljšo življenjsko dobo nekaterih izdelkov.
  • Podaljšanje domneve o obstoju napake v času izročitve s tem, da se dokazno breme prodajalca podaljša na dve leti od izročitve blaga.
  • Obveza prodajalca in proizvajalca zagotoviti informacije o dostopnosti rezervnih delov po poteku jamčevalnega roka, s čimer bi omogočili daljšo uporabo blaga, zlasti v luči načrtovane zastarelosti blaga in načel trajnostne potrošnje. S sprejemom predloga Direktive bi v Sloveniji onemogočili ohranitev instituta obvezne garancije - z ukinitvijo obvezne garancije bi hkrati ukinili tudi dolžnost proizvajalca in posledično prodajalca  zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka. To je v nasprotju z idejo trajnostne potrošnje in zmanjševanja količine odpadkov in ne upošteva realnih težav, ki jih predstavlja načrtovana zastarelost izdelkov.
  • Odgovornost proizvajalca: s popolno harmonizacijo bi slovenskim potrošnikom in drugim kupcem odvzeli tudi možnost ohranitve instituta obvezne garancije. Garancija omogoča potrošnikom, da se obrnejo neposredno na proizvajalca, kar je zlasti pomembno v primerih, ko pravic ne morejo ali so jih  neuspešno poskusili uveljaviti pri prodajalcu. Vztrajamo, da potrošnik mora imeti možnost uveljavljati pravice neposredno pri garantu oziroma proizvajalcu, zlasti v primeru t. i. tehničnega blaga in drugega blaga večje vrednosti.
  • Skupna odgovornost proizvajalca in prodajalca bi spodbujala konkurenco in daljše trajanje uporabe blaga in obenem zmanjšala breme manjših in  srednjih podjetij pri uveljavljanju neskladnosti blaga.
  • Proizvajalci bi morali potrošnike obvestiti o pričakovani življenjski dobi posameznega produkta ali jasno navesti, da ne jamčijo za njegovo trajnost in  vzdržljivost. V prvem primeru bi moralo obvestilo pomeniti tudi obvezno jamstvo oziroma garancijo za čas pričakovane življenjske dobe blaga.

Vsakršno zmanjšanje bistvenih pravic potrošnikov v zvezi z jamčevanjem za napake je nesprejemljivo in bi imelo izrazito negativni učinek na dojemanje učinkov Evropske Unije v Sloveniji.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA