Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Storitve
Storitve
13. avgust 2018

"Pred enim mesecem sem z nepremičninsko družbo sklenil pogodbo za posredovanje pri prodaji moje hiše. V družini smo se pozneje odločili, da hiše ne bomo prodali, zato me zanima, ali lahko pogodbo z nepremičninsko družbo prekinem. Če ja, kako naj to storim? Ali sem v tem primeru dolžan nepremičninski družbi plačati kakšne stroške? Prilagam pogodbo o posredovanju in splošne pogoje opravljanja storitev v prometu z nepremičninami."

Zakon o nepremičninskem posredovanju (v nadaljevanju ZNPosr) določa, da je pogodba o posredovanju v prometu z nepremičninami sklenjena za določen čas največ devet mesecev. ZNPosr tudi določa, da stranki lahko kadar koli odpovesta pogodbo o posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

Pogodba o posredovanju, ki ste nam jo poslali, ne vsebuje določila o trajanju pogodbe (rubrika ni izpolnjena), vsebuje pa določilo, da lahko pogodbeni stranki pogodbo kadar koli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. V splošnih pogojih opravljanja storitev, ki so sestavni del pogodbe o posredovanju, je določeno, da lahko vsaka stranka pogodbo kadar koli pisno odpove z enomesečnim odpovednim rokom. Svetujemo vam, da nepremičninski družbi takoj pisno sporočite svojo odločitev o odstopu od pogodbe. V dopisu družbi predlagajte sporazumno prenehanje pogodbe o posredovanju s takojšnjim učinkom. V nadaljevanju zapišite, da naj družba, če ne bi soglašala s takojšnjim sporazumnim prenehanjem pogodbe, vaš predlog za sporazumno prenehanje upošteva kot odpoved pogodbe o posredovanju. Zapišite tudi, da naj nepremičninska družba nemudoma preneha v vsemi aktivnostmi. Pomembno je, da dopis pošljete po pošti priporočeno s povratnico, da boste imeli dokaz o tem, kdaj so pri nepremičninski družbi vaš dopis prejeli.

Še odgovor glede stroškov. Posrednik (torej nepremičninska družba) nima pravice do povračila stroškov, ki jih je imel pri izpolnjevanju naročila, razen če je bila pravica do povračila stroškov zapisana v pogodbi o posredovanju. V tem primeru je posrednik upravičen do povračila stroškov tudi v primeru, da pogodba za nepremičnino, pri kateri je posredoval, ni bila sklenjena.

V vašem primeru je v pogodbi napisano, da ima nepremičninska družba pravico do povračila stroškov, ki so ji nastali pri izpolnjevanju posredovanja po predmetni pogodbi in temeljijo na že opravljenih poslih v času trajanja pogodbe. S podpisom pogodbe ste torej s to pravico družbe soglašali. Če bi vam nepremičninska družba te stroške zaračunala, vam svetujemo, da preverite utemeljenost posameznih postavk in v primeru nejasnosti nepremičninsko družbo zaprosite za ustrezna pojasnila.

Potrošnik je upošteval naše nasvete in nam naknadno sporočil, da se je družba strinjala s sporazumnim prenehanjem pogodbe s takojšnjim učinkom in da mu niso zaračunali nobenih stroškov.

Avtorica: Jana Turk

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA