Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007

Kaj storiti, če niste zadovoljni z opravljeno storitvijo?

Ali veste?

 • Če je bila storitev opravljena nepravilno ali v nasprotju z dogovorom, lahko glede na naravo storitve izbirate med naslednjimi zahtevami: da izvajalec odpravi pomanjkljivosti, da storitev ponovno opravi, da vrne del plačanega zneska v sorazmerju s pomanjkljivostjo storitve, da vrne plačani znesek.


  Navedene potrošnikove pravice določa 38. člen Zakona o varstvu potrošnikov in jih s pogodbo ni mogoče izključiti. Le če so napake oz. pomanjkljivosti neznatne, jih ne morete uveljavljati. Če od izvajalca zahtevate, da pomanjkljivost odpravi, mu določite primeren rok. Poleg navedenih pravic imate še vedno tudi pravico uveljavljati od izvajalca tudi škodo, ki ste jo utrpeli zaradi pomanjkljivosti.

   

  V Zakonu o varstvu potrošnikov pa je še posebej obravnavan primer, če izvajalec izdelek, ki ste mu ga izročili v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, uniči ali izgubi. V tem primeru vam je dolžan v 8 dneh izročiti nov enak izdelek ali takoj izplačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega izdelka. Enako velja, če je izvajalec izdelek poškodoval ali pokvaril in v roku 3 dni ne more na lastne stroške odpraviti okvare ali poškodbe, ne da bi se pri tem zmanjšala njegova vrednost ali uporabnost.

   

 • Pogodba se lahko sklene pisno ali pa tako, da npr. izročite izdelek v popravilo ali določite datum začetka del, saj s tem sprejmete ponudbo izvajalca.


  Pogodba se lahko sklene pisno ali ustno. Včasih se šteje, da je pogodba sklenjena tudi molče, na podlagi t. i. konkludentnih dejanj, ko je volja strank, da skleneta pogodbo, razvidna iz njunih dejanj (potnik vstopi na avtobus in vrže žeton v skrinjico). Pogodba ne glede na način, kako je bila sklenjena, zavezuje obe pogodbeni stranki in morata jo izpolniti v skladu z dogovorjenim in pričakovanim (npr. v dogovorjenem roku, za dogovorjeno oziroma vidno označeno ceno, na dogovorjenem kraju, z uporabo dogovorjenih sredstev oziroma materiala…). Pogodbeni stranki se prosto dogovarjata o vsebini pogodbe, dogovorjeno pa ne sme biti v nasprotju s predpisi.

  Varujte se »domačih« mojstrov. Tudi od ponudnikov, ki so jih priporočili znanci, zahtevajte predračun za dogovorjene storitve, saj boste po opravljenem delu težko ugovarjali, če vam bo »prijateljev« obrtnik zaračunal krepko višjo ceno od obrtnika, ki bi ga poiskali po običajni poti.

 • Izvajalec je dolžan delo opraviti skladno z dogovorom, pravočasno in skladno s pravili stroke.

  Pravila stroke običajno sprejme posamezno združenje izvajalcev  posameznih storitev (npr. gospodarska ali obrtna zbornica) ali posamezni izvajalci (npr. banke, borze). Ta pravila podrobneje urejajo opravljanje določenih storitev (npr. uzance v gradbeništvu, gostinstvu, kodeksi obnašanja….).

 • Če izvajalec izda predračun z izrecnim jamstvom za pravilnost (točnost), ne sme zahtevati večjega plačila, četudi bi storitev terjala večje stroške ali več dela (razen v izjemnih primerih).

  Gre za t. i. fiksni predračun, s katerim izvajalec v celoti nosi tveganje povišanja cen in večje porabe materiala, ki je potreben za kakovostno izvedbo posla. Če se med delom pokaže, da je prekoračitev predračuna res neizogibna, lahko izvajalec zahteva od sodišča, da se pogodba razveže, a le pod pogojem, če ob sklenitvi pogodbe nikakor ni bilo mogoče predvideti spremenjenih okoliščin in če z izpolnitvijo svoje obveznosti še ni v zamudi. Prav tako do razveze pogodbe ne more priti, če ste pripravljeni poravnati višje stroške. O neizogibni prekoračitvi predračuna vas mora izvajalec nemudoma obvestiti, sicer izgubi kakršnokoli terjatev zaradi večjih stroškov.


 • Če je plačilo dogovorjeno brez izrecnega jamstva, vas mora izvajalec takoj, ko ugotovi, da bo izračun prekoračen, o tem obvestiti. Če tega ne stori, ne more zahtevati višjega plačila.

  Od izvajalca zahtevajte, da vam izdela predračun v pisni obliki, iz katerega bo jasno razvidno, katera dela bo opravil, kakšen material bo uporabil pri tem, kolikšna bo cena ter enota za obračunavanje storitve…


 •  Pred sklenitvijo pogodbe se morate natančno dogovoriti o vsebini storitve, o ceni in načinu plačila ter roku izvedbe. Pri storitvah večje vrednosti svetujemo, da sklenete pisno pogodbo in se dogovorite za plačilo v obrokih oz. po opravljenem delu.


  Priporočamo, da izvajalca, ki mu nameravate zaupati delo večje vrednosti, izberete na podlagi priporočil o že opravljenih delih, ki si jih, če je to mogoče, tudi sami ogledate. Odsvetujemo, da bi plačali storitev vnaprej. Dogovorite se, da boste storitev plačali po opravljenem delu ali pa v več obrokih na podlagi dejansko opravljenega dela. Zagotoviti si morate pravico, da del dogovorjenega plačila  plačate na koncu, ko boste opravljeno delo pregledali (ali ga bo pregledal strokovnjak) in potrdili prevzem.

  Če izvajalec kot pogoj za izvedbo storitve izrecno zahteva delno ali celotno predplačilo, vam je dolžan ob izvedbi storitve obračunati in plačati obresti po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo sredstva, vezana nad tri mesece. Zakonsko pravilo je obvezno in ne velja le, če gre za plačilo are ali pa  v primeru predplačila, ki je plačano manj kot 3 delovne dni pred začetkom opravljanja storitve.Kako ukrepati ? 

 • Preglejte opravljeno delo in o morebitnih pomanjkljivostih nemudoma obvestite izvajalca, jih opišite in sporočite, kaj zahtevate.

  Priporočamo vam, da celotno pisno dokumentacijo o zadevi shranite ter da vašo zahtevo oddate kot priporočeno pošiljko. • Pritožbo morate podati v roku dveh mesecev, od kar ste nepravilnost odkrili. Ko potečeta dve leti po opravljeni storitvi, pa izvajalec za nepravilnosti ne odgovarja več.

  Če nameravate pritožbo uveljavljati tudi sodno, morate to storiti v enem letu od dne, ko ste na izvajalca naslovili pravočasno pritožbo zaradi napak pri opravljeni storitvi.


 • Za nekatere storitve boste za ugotovitev stanja verjetno potrebovali mnenje neodvisnega strokovnjaka (npr. sodni izvedenec ustrezne stroke).

  Seznam sodnih izvedencev je objavljen na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje, izdelava izvedenskega mnenja pa žal ni zastonj.

Ne pozabite !

 • Izvajalec mora najkasneje v 8 dneh po prejemu vaše zahteve za odpravo pomanjkljivosti pisno odgovoriti. Če pomanjkljivost ni sporna, mora vaši zahtevi ugoditi v  8 dneh.

  Če izvajalec na vašo zahtevo ne odgovori ali če vaši nesporni zahtevi ne ugodi v predvidenem roku, ga lahko tržni inšpektor kaznuje za prekršek, in sicer z denarno kaznijo, ki se izterja takoj na kraju prekrška. • Za opravljeno storitev je izvajalec dolžan izdati račun, ki je dovolj razčlenjen, da lahko preverite njegovo pravilnost glede količine in kakovosti storitve.

  Tudi izvajalci morajo cene svojih storitev (te morajo že vsebovati davek na dodano vrednost) objaviti na vidnem mestu. Izvajalci so dolžni upoštevati objavljene cene. Če vam izvajalec za plačilo storitev izda opomin, stroški opomina ne smejo presegati dejanskih stroškov izdelave in pošiljanja opomina, niti ne zamudnih obresti, ki jih dolgujete.


Zloženka v pdf.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA