Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007

Pomembno! Stvarna napaka ali garancija.

Koliko časa mora izdelek delovati brezhibno? Kako uveljaviti pravice iz garancije? Ali moram dovoliti, da izdelek popravijo in kdaj lahko zahtevam nov izdelek ali celo vračilo kupnine? Odgovore na ta in še več vprašanj lahko poiščete v našem informacijskem listu.

Pomembno! Stvarna napaka ali garancija.

  

Ali veste?

 • Če ugotovite, da ima kupljeni izdelek napako, imate pravico zahtevati od prodajalca, da napako odpravi ali zamenja izdelek z novim ali vrne kupnino ali vrne del kupnine v sorazmerju z napako.

  Zakon o varstvu potrošnikov v 37. členu določa, kdaj gre za stvarno napako. O njej govorimo:
  - »če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno uporabo ali promet;
  - če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno uporabo, za katero jo kupec kupuje, prodajalcu pa je bila znana oz. bi mu morala biti znana;
  - če stvar nima lastnosti ali odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
  - če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če sta bila vzorec ali model prikazana samo zaradi obvestila.«
   

 • Pogoj za uveljavljanje pravice je, da je napaka oz. vzrok za napako obstajal že ob nakupu.

  V prvih 6 mesecih od nakupa se po samem zakonu šteje, da je napaka   obstajala v času nakupa. Če prodajalec zatrjuje nasprotno, mora svojo trditev dokazati. Primeren je dokaz, ki ga poda tretja nevtralna oseba (ponavadi izvedenec določene stroke).


 • Prodajalca morate obvestiti o napaki najkasneje v 2 mesecih, odkar ste jo odkrili.

  Pravilno obveščanje o napaki je zelo pomembno za uspešno uveljavljanje potrošnikovih pravic. Potrošnik mora svoj zahtevek  nasloviti v določenem roku, to je najkasneje v dveh mesecih po odkritju napake in najkasneje dve leti od nakupa izdelka.


 • Prodajalec odgovarja za napake na novih izdelkih 2 leti od izročitve izdelka, za rabljene stvari pa velja enoletni rok.

  Ko poteče ta rok, potrošnik nima več pravice uveljavljati zoper prodajalca odgovornost za stvarno napako.


 • Zakon za t. i. tehnično blago predpisuje obvezno garancijo, zato lahko kupec pri takem izdelku izbira med uveljavljanjem pravic na podlagi stvarne napake in pravic na podlagi garancije.

  Izdelki, za katere je garancija obvezna, so navedeni v Pravilniku o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje (ogledate si ga lahko na našem spletnem mestu www.zps.si v rubriki Zakonodaja, pomembna za potrošnike). Podjetje mora za takšne izdelke zagotavljati brezhibno delovanje z brezplačnim popravilom in vzdrževanjem v garancijskem roku, ko garancijski rok poteče, pa lahko popravilo zaračuna. 

  Najkrajši zakonsko določeni (obvezni) garancijski rok je eno leto, rok, v katerem je proizvajalec dolžan zagotavljati vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, pa je 3 leta. Podjetje pa lahko izda (za izdelek, ki ni na seznamu) daljšo (več let) ali širšo garancijo, vendar pa mora seveda svojo prostovoljno garancijo tudi izpolnjevati.

  Potrošnik mora ob nakupu dobiti garancijski list, navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov (vsi dokumenti morajo biti v slovenščini in lahko razumljivi). Poudariti velja, da ima proizvajalec vse obveznosti po zakonu, četudi garancijski list ni bil izdan ali ni bil izročen potrošniku ali iz njegove vsebine ne izhajajo z zakonom predpisane proizvajalčeve obveznosti. 

  Vse stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oz. pri nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača proizvajalec. Proizvajalec ima vse obveznosti po zakonu, četudi garancija ni obvezna, jo je pa javno obljubljal (prostovoljna garancija).
 • Če boste uveljavljali pravice iz garancije, ne pozabite:

 • da lahko zahtevate popravilo izdelka; če to ni možno ali če traja popravilo več kot 45 dni, pa ste upravičeni do zamenjave izdelka z novim; če izdelek ni popravljen niti zamenjan, lahko od prodajalca zahtevate vrnitev kupnine.

  Če potrošnik odnese izdelek v popravilo na servis, uveljavlja pravice na podlagi garancije. Za isto napako ni mogoče istočasno  uveljavljati pravic na podlagi garancije in pravic na podlagi odgovornosti za stvarno napako.

 • Da vam ni treba dokazovati, kdaj v garancijskem roku je nastala napaka.

  Ko gre za stvarno napako, mora ta obstajati že ob nakupu izdelka, pri garanciji pa lahko nastane tudi kasneje, ves čas garancijskega roka.
 • Da lahko uveljavljate pravice zoper proizvajalca ali njegovega zastopnika ali pa  zoper prodajalca.

  Ko gre za stvarno napako, lahko uveljavljate pravice le zoper prodajalca. Če gre trgovina v stečaj, ostanete brez varstva. Pri uveljavljanju garancije pa sami izberete, ali boste uveljavili zahtevek zoper prodajalca ali  proizvajalca (oz. njegovega zastopnika).


 • Da je najkrajši obvezni garancijski rok 1 leto, vendar lahko proizvajalec določi tudi daljšega.

Kako ukrepati?

 • Ko odkrijete napako, sporočite to prodajalcu, jo natančno opišite in jasno navedite, kaj zahtevate. Izdelek lahko vrnete tudi v prodajalno,  prodajalec pa vam mora napisati potrdilo o prevzemu.

 • Podjetje vam mora v 8 dneh pisno odgovoriti na vašo pritožbo. Če napaka ni sporna, mora vašo zahtevo izpolniti najpozneje v 8 dneh.

 • Če podjetje krši svoje dolžnosti, se lahko pritožite na tržno inšpekcijo. Ta bo v primeru, da napaka ni sporna, izdala podjetju ustrezno odločbo. 

Ne pozabite!

 • Za čas, ko je bil izdelek v popravilu, se garancijski rok podaljša. Če pa je bil pri izdelku popravljen njegov bistveni del, začne garancijski rok teči znova.

Zloženka v pdf.

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA