Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Brošure
Brošure
25. julij 2007

Pomembno! Pravica do odstopa od pogodbe.

To so pogodbe, ki jih ne sklenete v trgovini ali v poslovnem prostoru podjetja, ampak na vašem domu, ko vas obišče zastopnik podjetja, ali na posebnih prireditvah ali izletih, kamor vas povabijo iznajdljivi prodajalci. Med take pogodbe sodijo tudi tiste, ki so sklenjene na sejmih. Kakšna pravila torej veljajo pri tej vrsti pogodb?

Leto izdaje: 2008.

Ali veste?
 • To so pogodbe, ki jih ne sklenete v trgovini ali v poslovnem prostoru podjetja, ampak na vašem domu, ko vas obišče zastopnik podjetja, ali na posebnih prireditvah ali izletih, kamor vas povabijo iznajdljivi prodajalci. Med take pogodbe sodijo tudi tiste, ki so sklenjene na sejmih.

  Zakon velja le za primere, ko potrošnik sam ne povabi prodajalca oz. njegovega zastopnika na dom. Če sam pokliče ponudnika, naj mu na domu predstavi določen izdelek ali storitev in nato sklene pogodbo o nakupu, se za takšno pogodbo ne uporabljajo pravila za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov. Izjemoma pa se uporabijo tudi v primeru, ko potrošnik povabi podjetje na dom, vendar v trenutku, ko je obisk zahteval, ni vedel oz. ni mogel vedeti, da dobava blaga ali storitev, ki jo je želel, ne sodi med dejavnosti, za katere je podjetje registrirano.
  Če npr. sami povabite zastopnika za prodajo sesalcev na dom, naj vam predstavi značilnosti aparata, se za pogodbo o nakupu sesalca ne uporabijo zakonska pravila, če pa vam istočasno proda tudi kozmetične izdelke ali knjige in prodaja teh izdelkov ne sodi med njegovo dejavnost, se lahko sklicujete na varstvo, ki ga daje zakon za pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov.
   

 • Če ste pogodbo sklenili zunaj poslovnih prostorov in zastopnika/prodajalca niste sami izrecno povabili k sebi domov, lahko brez navajanja razlogov odstopite od pogodbe in zahtevate vrnitev vplačanega zneska. To pravico imate tudi v primeru, če z izdelkom ali storitvijo ni nič narobe.

 • Pogodbo lahko odpoveste v 14 dneh od dneva, ko ste izdelek dobili, pri storitvah pa začne ta rok teči od sklenitve pogodbe oz. od izvedbe storitve.

  Ob sklenitvi pogodbe oz. ko je bila dana ponudba (sejmi) je podjetje dolžno izročiti potrošniku pisno obvestilo, ki vsebuje vsaj firmo in sedež podjetja, vrsto in ceno blaga. V tem obvestilu mora podjetje navesti, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe v 14 dneh, ne da bi mu bilo treba za to navesti razlog.

   Če se potrošnik odloči, da bo odstopil od pogodbe, mora to sporočiti podjetju v štirinajstih dneh. Šteje se, da je bilo sporočilo pravočasno, če je poštna pošiljka oddana v tem roku.

     

 • Če vas podjetje sploh ni poučilo o  pravici o odstopu, rok za odstop ne začne teči.

  Rok za odstop začne pri dobavi blaga teči od dneva, ko je potrošnik dobil blago, pri opravljanju storitev pa z dnem sklenitve pogodbe ali z dnem, ko je bila storitev opravljena, če se je opravila po sklenitvi pogodbe. Ko ta rok poteče, ugasne potrošnikova pravica, da odstopi od pogodbe.
     

 • Podjetje mora vrniti vsa vplačila najkasneje v 30 dneh po prejemu vašega sporočila, da odstopate od pogodbe. Če zamudi z vračilom za več kot 30 dni, mora plačati še obresti in kazen.

  Če podjetje zamudi z vračilom plačil, mora potrošniku poleg zakonitih zamudnih obresti plačati še eno desetino prejetih plačil za vsakih dopolnjenih trideset dni zamude pri vračilu. Če je potrošnik že dobil blago in potem odstopil od pogodbe, mora blago (nepoškodovano in v nespremenjeni količini) odposlati podjetju v tridesetih dneh, potem ko je sporočil, da odstopa od pogodbe. Blago mora vrniti nepoškodovano, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

  Če je potrošnik odstopil od pogodbe o finančnih storitvah, lahko podjetje zahteva od njega plačilo storitve, ki jo je zanj dejansko opravilo. Izpolnjevanje pogodbe se lahko začne šele s potrošnikovim soglasjem. Plačilo mora biti sorazmerno z obsegom že opravljene storitve v primerjavi s celotno pogodbo in ne sme pomeniti pogodbene kazni. Podjetje lahko zahteva od potrošnika plačilo le, če dokaže, da je bil potrošnik o njem ustrezno obveščen (če mu je podjetje posredovalo podatke o morebitnem znesku, ki ga mora plačati v primeru odstopa od pogodbe).

     

 • Zakon natančneje določa, za katere pogodbe se pravila ne uporabljajo (npr. za pogodbe v zvezi z nepremičninami, o prodaji in dostavi hrane in pijače na dom, zavarovalne pogodbe, pogodbe, pri katerih vrednost vseh plačil ne presega 12 evrov …).

  Določila Zakona o varstvu potrošnikov o pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, se ne uporabljajo za :
  1. pogodbe o gradnji, prodaji in najemu nepremičnin in pogodbe o drugih pravicah na nepremičninah,
  2. pogodbe o prodaji hrane, pijače ali drugega blaga, ki je namenjeno vsakodnevni porabi in ga potrošniku na dom, v njegovo prebivališče ali na njegovo delovno mesto dobavljajo prodajalci;
  3. pogodbe o dobavi blaga in opravljanju storitev, če so hkrati izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
  -pogodba je sklenjena na podlagi kataloga podjetja, ki ga je imel potrošnik možnost proučiti v odsotnosti zastopnika ali pooblaščenca podjetja;
  -potrošnik in zastopnik ali pooblaščenec podjetja imate s to in z naslednjimi pogodbami namen vzpostaviti stalno zvezo;
  -katalog in pogodba vsebujeta jasno določilo, da ima potrošnik pravico, da lahko podjetju vrne blago v roku, ki ni krajši od štirinajst dni po prejemu ali da v istem roku odstopi od pogodbe, ne da bi pri tem imel kakšno drugo obveznost, razen te, da primerno hrani blago;

   - zavarovalne pogodbe;

   - pogodbe, katerih predmet so vrednostni papirji;

  - pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, če vsota vseh plačil, ne presega 12 EUR.

Kako ukrepati?
Ne pozabite!

Zloženka v pdf. 

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA