Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

Izjave za javnost 2019
Izjave za javnost 2019
21. junij 2019

Zveza potrošnikov Slovenije podpira predlagane spremembe Zakona o nepremičninskem posredovanju, saj ocenjujemo, da pomenijo izboljšanje varstva potrošnikov na tem področju.

Predlog sprememb Zakona o nepremičninskem posredovanju

(ZNPosr-C), EPA: 650- VIII

Že v prejšnjem postopku noveliranja zakona o nepremičninskem posredovanju leta 2018 smo opozorili na probleme, s katerimi se srečujejo potrošniki pri prodaji, nakupu in najemu nepremičnin in pozvali k sprejetju ustreznih sprememb. Nov zakon ni bil sprejet in problemi so ostali nerešeni. Menimo, da so v predlaganih spremembah zakona vsebovane ustrezne rešitve. 

Omejitev višine plačila za posredovanje tudi pri najemni pogodbi ocenjujemo kot bistveno izboljšanje ravni varstva zlasti ranljivejših skupin potrošnikov (mladi in potrošniki z nižjimi dohodki), ki svoj stanovanjski problem rešujejo z najemom stanovanj.

Podpiramo črtanje določbe, ki sedaj omogoča delitev plačila za posredovanje med prodajalca (naročnika posredovanja) in kupca oz. najemnika ali celo prevalitev celotnega plačila. Iz prakse namreč izhaja, da se s takšno prevalitvijo plačila za posredovanje, ki je kupcu ali najemniku največkrat vsiljena, dejansko vzdržuje previsoka cena za storitve posredovanja in s tem izkrivlja stanje na trgu.

Podpiramo tudi omejitev višine dejanskih stroškov, saj se s tem preprečuje, da se z zaračunanjem visokih dejanskih stroškov zaobide temeljno načelo posredovanja, da dobi posrednik plačilo za opravljeno storitev, torej ko je sklenjena pogodba, za katero je posrednik dobil naročilo za posredovanje. Dodatne storitve, ki jih zakon ne določa kot del posredovanja (npr. cenitev nepremičnine), pa naročnik plača posredniku v skladu s posebnim dogovorom v pogodbi.

Podpiramo tudi predlog črtanja določbe o t.i. ekskluzivnem posredovanju, na podlagi katere lahko posrednik zahteva od naročnika, ki sam najde pogodbeno stranko, s katero sklene pogodbo, da mu za že opravljene posle posredovanja plača ¼ dogovorjenega plačila. Naročnik namreč težko ugotovi, ali so bili posli dejansko opravljeni oz. ali so posredniku stroški sploh nastali. Veljavni zakon nima ustreznih določb, ki bi varovale potrošnike pred zlorabo, npr. v primeru, ko si posrednik izgovori ekskluzivno zastopanje, nato pa s svojo pasivnostjo sili prodajalca, da sam poišče kupca za svoje stanovanje.

Predlagamo pa dopolnitev sedanjega 5.člena ZNPosr z novim odstavkom, da se uredi primer, ko za isto nepremičnino na podlagi naročila prodajalca in kupca posredujeta dve različni posredniški družbi.

Zveza potrošnikov Slovenije
Breda Kutin, predsednica

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA