Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

04. april 2012

Ponudba probiotičnih prehranskih dopolnil se je v zadnjih nekaj letih zelo povečala. Dopolnila so v obliki tablet, kapsul, pastil, praškov in kapljic na voljo predvsem v lekarnah in specializiranih trgovinah, lahko pa jih kupimo tudi na spletu. Kar potrošnike najbolj zanima, je prav gotovo odgovor na vprašanje, ali so probiotiki "modna muha" ali pa res vplivajo na naše zdravje. In kako kakovostni so ti izdelki, ki so naprodaj po razmeroma kar visokih cenah?

Test je financiralo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije


Agenki, probiotični mikroorganizmi, prehransko dopolnilo z različnimi vrstami črevesnih bakterij (aerobnimi in anaerobnimi)
FloraZym, prehransko dopolnilo
BioGaia, probiotične kapljice za otroke, prehransko dopolnilo
Yogermina 100 neo, probiotiki, prebiotiki in vitamini, prehransko dopolnilo
Linbi za otroke, probiotik, prehransko dopolnilo, Lek
Now, Gr8-DophilusTM, prehransko dopolnilo
Probiolex, dopolnilo k prehrani z aktivnimi probiotičnimi kulturami in vitamini, Galex
Prolife kapsule, prehransko dopolnilo
Biorela, aktivni probiotik, prehransko dopolnilo
WAYA AB klub kultur, specialni probiotični prašek, prehransko dopolnilo Waya AB
BactoFlor für Kinder, BactoFlor za otroke
Neo Fermental max

vip_vip_2Članek in rezultate testa v celoti objavljamo v aprilski številki (4/2012) revije za potrošnike VIP.

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki dokazano pozitivno učinkujejo na zdravje, če jih zaužijemo v zadostnih količinah. V zadnjih letih je bilo opravljenih več znanstvenih raziskav o tem, kako lahko posamezni sevi probiotičnih bakterij učinkujejo na zdravje. Raziskave kažejo na to, da različni sevi probiotičnih bakterij učinkujejo različno, na primer lahko pomagajo pri težavah s kroničnim zaprtjem, zmanjšajo pojav različnih vrst diareje, vzdržujejo ravnotežje črevesne mikrobiote, spodbujajo imunski sistem in še bi lahko naštevali. V grobem pa lahko rečemo, da probiotiki lahko okrepijo črevesni in sistemski imunski odziv ter izboljšajo prehransko in mikrobno ravnovesje v prebavilih.

Probiotične bakterije morajo izpolnjevati številne kriterije glede varnosti in kakovosti, med drugim morajo biti nepatogene in netoksične, odporne morajo biti na delovanje želodčnega in žolčnega soka ter biti sposobne vsaj začasno poseliti prebavni trakt (predvsem črevo), da opravijo svoje delo. Žal pa je evropska zakonodaja za uporabo probiotikov v prehrani bistveno bolj urejena za živali kot za ljudi. V EU šele pripravljajo kriterije za vsebnost probiotikov v živilskih izdelkih, prav tako šele pripravljajo standarde, na podlagi katerih bodo predpisali metode za ugotavljanje ustreznosti oziroma učinkovitosti probiotičnih izdelkov. Tudi pri nas poteka nekaj dejavnosti, katerih cilj je zagotoviti boljšo urejenost tega področja in posledično večjo kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil.

Kaj bi morala vsebovati dobra označba probiotičnega prehranskega dopolnila?
Le dosledno, objektivno in strokovno pravilno navedene informacije lahko zagotavljajo funkcionalnost in tudi varnost izdelka. Po našem mnenju bi morala dobra označba probiotičnega prehranskega dopolnila poleg zakonsko obveznih elementov vsebovati tudi druge informacije, ki so koristne tako za potrošnike kot za analitike, in sicer:

 • opombo, da so v izdelku prisotne žive bakterije;
 • znanstveno pravilno poimenovanje vseh sevov, ki so v izdelku (z analitičnega vidika je premalo, če sta navedena samo rod in vrsta bakterije); 
 • ime metode, ki omogoča kvalitativno in kvantitativno dokazovanje probiotičnih bakterij, ki so v prehranskem dopolnilu;
 • število posameznih vrst bakterij in ne le njihovo skupno število, če izdelek vsebuje več probiotičnih bakterij;
 • minimalno število posameznih vrst bakterij do izteka roka uporabnosti izdelka; 
 • število bakterij naj bi bilo zapisano strokovno pravilno in v enotah, ki so potrošniku razumljive; 
 • poenoten bi moral biti način navajanja števila bakterij (število bakterij bi morali podati na g izdelka in na enoto izdelka, npr. na eno kapsulo), saj bo običajen potrošnik le tako lahko primerjal izdelke med seboj;  
 • minimalno število bakterij, ki še zagotavlja koristne učinke za zdravje; 
 • priporočeno dnevno količino izdelka, s katero je še dosežen zdravstveni učinek; 
 • navedbo, kateri starostni skupini ljudi je probiotično prehransko dopolnilo namenjeno ter opis njegove funkcije (na primer preprečevanje potovalnih diarej);
 • opozorilo, kakšne so posledice prekomernega uživanja prehranskega dopolnila.

Nekaj nasvetov

 • Ne kupujte probiotičnih prehranskih dopolnil na zalogo.
 • Pred nakupom preverite rok uporabnosti izdelka, saj se običajno s časom nekoliko zmanjša število živih probiotičnih bakterij. Ne kupujte izdelkov, pri katerih je rok uporabnosti tik pred iztekom. Rok uporabnosti vzorcev pri našem testu je bil od pol leta do dveh let.
 • Upoštevajte navodila za shranjevanje izdelka (npr. v hladilniku). Če izdelek neustrezno hranimo, se namreč zmanjša število probiotičnih bakterij.
 • Pred uporabo probiotičnih prehranskih dopolnil natančno preberite navodila za uporabo.
 • Če je na izdelku navedeno, da je treba probiotik pred uporabo zmešati s tekočino, naj bo ta hladna ali mlačna.
 • Preden kupite probiotično prehransko dopolnilo, premislite, s kakšnim namenom ste se odločili za uživanje probiotikov in s tem seznanite farmacevta v lekarni oz. prodajalca v drugih specializiranih trgovinah. Le tako vam bodo ustrezno svetovali, kateri probiotik je primeren za vas.

Kaj je do zdaj o probiotikih rekla EFSA?
EFSA (Evropska agencija za varno hrano) za zdaj še ni dala pozitivnega mnenja za nobeno zdravstveno trditev za živila, ki vsebujejo probiotike. Pozvala pa je proizvajalce, naj dopolnijo vloge za odobritev zdravstvenih trditev z rezultati ustreznih raziskav, na podlagi katerih bo razvidno, kako probiotične bakterije lahko vplivajo na posamezne funkcije v človeškem telesu.

Čeprav se danes probiotiki uporabljajo predvsem v preventivne namene in zdravstvene trditve zanje še niso bile potrjene, pa mnoge raziskave kažejo, da imajo izbrani sevi probiotičnih bakterij lepo prihodnost tudi pri uporabi v medicinske namene, npr. pri zdravljenju rotavirusne driske in zmanjševanju alergijskih simptomov. Za zdaj pa še ni odgovora na vprašanje, s kakšnimi trditvami bodo lahko »opremljeni« probiotiki v prihodnosti.

Predstavitve, ki vabijo k nakupu
Na večini izdelkov smo našli navedbe, ki potrošnike s poudarjanjem vloge probiotičnih bakterij (ne)posredno nagovarjajo k "nujnosti" njihovega uživanja:
"Telo je bojno polje, na katerem ves čas potekajo bitke med dobrimi in škodljivimi bakterijami. …"
"… Vsakodnevno dodajanje kakovostnih probiotičnih kultur je že nuja, saj si le tako zagotovimo dobro prebavo in zdravje našega organizma."
"… za aktiviranje črevesne flore in obrambnega sistema telesa …"

Take in podobne navedbe so zapisane pri naslednjih vzorcih: "BioGaia", "Yogermina", "Linbi", "Now", "Probiolex", "Prolife", "Biorela", "WAYA AB", "BactoFlor" in "Neo Fermental".

Nekatere navedbe tudi nekorektno izpostavljajo (navidezno) prednost posameznega izdelka pred drugimi:
"… se od drugih probiotičnih bakterij razlikuje po tem, da se ne aktivira v želodcu, zato hitreje in učinkovito …"
"Ekskluzivne lastnosti kapsul …"
"… ustrezajo najnovejšim znanstvenim spoznanjem, …"

Navajanje neodobrenih zdravstvenih trditev, pa tudi drugih splošnejših navedb, ki poudarjajo vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike ne/posredno nagovarjajo, da je njihovo uživanje »nujno«, je po našem mnenju zavajajoče za potrošnike.

Osnovni podatki o testu
Kupili smo 12 vzorcev probiotičnih prehranskih dopolnil, in sicer 5 vzorcev za odrasle, 4 vzorce, namenjene odraslim in otrokom, in 3 vzorce, namenjene samo otrokom. Preverili smo označbe, kakovost in cene izdelkov.

V akreditiranem laboratoriju smo preverili količine posameznih probiotičnih bakterij v vzorcu in ali analitsko določene količine probiotikov ustrezajo navedbi na označbi. Preverili smo tudi, ali preparat zares vsebuje vrste/seve probiotičnih bakterij, ki so navedene na označbi. V sklopu raziskave smo tudi preverili, če so vrste bakterij, navedene na označbi, navedene tudi na priznanem seznamu imen bakterij.

Glede na to, da v evropskem prostoru žal še ne obstaja pravilnik ali vsaj smernice, po katerih bi lahko ovrednotili kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil, smo kakovost preverjenih izdelkov določili po skrbnem posvetovanju z več neodvisnimi strokovnjaki.

Ogledali smo si tudi ustreznost označb na izdelkih in njihove predstavitve ter ugotavljali, ali so skladne s predpisi in ali morebiti ne zavajajo potrošnikov.

Osnovna uporabljena zakonodaja: Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil (Uradni list RS, št. 50/04), Pravilnik o prehranskih dopolnilih (Uradni list RS, št. 82/03, 104/2010), Uredba o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih in zdravstvenih trditvah na živilih (Uradni list RS, št. 80/07 in 38/2010) z vsemi spremembami in dopolnitvami.

Cene
Cene probiotičnih prehranskih dopolnil, ki smo jih kupili, so bile zelo različne. Pokazalo pa se je, da višja cena ne pomeni tudi boljše kakovosti.

Za zavitek smo odšteli od 6,7 ("Prolife") do kar 38,95 evra ("BactoFlor za otroke"), pri čemer pa poudarjamo, da moramo dejansko ceno izdelka presojati glede na to, koliko nas stane dnevno priporočeni vnos prehranskega dopolnila.

test_probioticna_pregranska_dopolnila_rezultatiTudi po taki presoji je "Prolife" še vedno najcenejši (največji dnevni priporočeni odmerek stane 0,67 evra), sledi mu "Probiolex" (0,92 evra). Kakovost teh dveh vzorcev je bila slabša. Najdražja sta vzorca "WAYA AB" (3,3 evre za največji dnevni priporočeni odmerek) ter "Yogermina 100 neo" (3,18 evra); kakovost obeh je zelo dobra. Cena največjega dnevnega odmerka probiotika za otroke "BactoFlor", njegova kakovost je bila zelo dobra, je med probiotiki, ki so namenjeni (tudi) otrokom, razmeroma ugodna - 1,3 evra. Cene vzorca "BioGaia" nismo mogli preračunati na dnevno priporočeno količino (5 kapljic), saj na ovojnini ni bilo podatka o teži kapljic.

Rezultati testa

Legenda "Vrste probiotičnih bakterij"
prehranska_dopolnila_kljukicaVrste probiotičnih bakterij, navedene na označbi, so bile potrjene z analizo.
prehranska_dopolnila_xVrste (ena ali več vrst) probiotičnih bakterij, navedene na označbi, niso bile potrjene z analizo. Pri tem smo izvzeli bakterije, ki ne obstajajo na priznanem seznamu imen bakterij; to pomanjkljivost smo upoštevali pri oceni označbe.

Legenda "Število probiotičnih bakterij"
prehranska_dopolnila_kljukicaŠtevilo na označbi navedenih probiotičnih bakterij ustreza analitsko določenemu številu probiotičnih bakterij, oz. bistveno ne odstopa od njega.
test_probioticna_pregranska_dopolnila_pika Število na označbi navedenih probiotičnih bakterij odstopa (manj kot en logaritem) od analitsko določenega števila probiotičnih bakterij in je na meji še sprejemljivega odstopanja.
prehranska_dopolnila_xŠtevilo na označbi navedenih probiotičnih bakterij ne ustreza analitsko določenemu številu probiotičnih bakterij, oz. bistveno odstopa (več kot en logaritem) od njega.

Legenda "Označba in predstavitev izdelka"
prehranska_dopolnila_kljukicaOznačba je brez napak, ali pa ima le nekaj manjših strokovnih ali zakonskih nepravilnosti.
prehranska_dopolnila_xOznačba vsebuje več in/ali večje strokovne in/ali zakonske nepravilnosti.

 

  

Agenki, probiotični mikroorganizmi, prehransko dopolnilo z različnimi vrstami črevesnih bakterij (aerobnimi in anaerobnimi)

test_probioticna_pregranska_dopolnila_agenki Proizvajalec: Agenki GmbH, Stuttgart, Nemčija.
Kupljeno: Sanolabor, Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
za otroke od tretjega leta starosti 0,44 - 0,66 €, za odrasle 0,88 - 1,32 €
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_x test_probioticna_pregranska_dopolnila_pika
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Označba je po strokovnih kriterijih neustrezna, saj je razvrščanje probiotičnih bakterij med aerobne in anaerobne nepravilno in ne omogoča dokazovanja učinka priporočene količine za vnos.

-    Ko smo nakupovali vzorce, smo naleteli na embalažne enote z enakim rokom uporabnosti (1. 3. 2012), navedene količine probiotičnih bakterij pa so bile različne.
-    Označba je dobro čitljiva, pregledna, kontrast je dober.
-    Vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Označba je po strokovnih kriterijih neustrezna, saj je razvrščanje probiotičnih bakterij med aerobne in anaerobne nepravilno in ne omogoča dokazovanja učinka priporočene količine za vnos.
-    Na izdelku je navedeno, da se lahko zaradi proizvodnje (naravnega vretja) pojavijo razlike v okusu, barvi in številu bakterij. Nosilec živilske dejavnosti je dolžan zagotoviti, da izdelek vsebuje navedeno število probiotičnih bakterij do konca roka uporabnosti.
-    Proizvajalec je na izdelku zapisal več izrazov: "probiotični mikroorganizmi", "z različnimi vrstami črevesnih bakterij", "z živimi mlečno-kislinskimi bakterijami", domnevamo pa, da je imel z vsemi izrazi v mislih probiotične bakterije. Takšno navajanje lahko zmede potrošnike.
-    Na izdelku je zapisana naslednja razmeroma splošna navedba: "Z desnosučno mlečno kislino, ki uravnava zakisanost.". Te navedbe ni med trditvami, ki so dobile ugodno mnenje Evropske agencije za varno hrano. Sicer je izdelek razmeroma "skop" z navedbami in trditvami glede poudarjanja vloge probiotikov, kar ocenjujemo pozitivno.

 

FloraZym, prehransko dopolnilo

test_probioticna_pregranska_dopolnila_florazym Proizvajalec: NUTRATEC via i Maggetti, Italija.
Kupljeno: Sanolabor, Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
0,77-1,15 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka prehranska_dopolnila_kljukica

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna. Podatka o lotu in roku uporabnosti pa sta natisnjena nekoliko malomarno.
-    Označba vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Namesto zakonsko zahtevane dikcije »sestavine« je pri vzorcu uporabljena beseda »sestava«.
-    Pri roku uporabnosti je namesto zakonsko zahtevane dikcije "uporabno najmanj do konca …" uporabljen izraz "uporabno najmanj do …".
-    Pri navajanju serije/lota ni uporabljena črka "L", kot to zahteva zakon.
-    Aditivi niso ustrezno označeni, saj ni zapisana kategorija, kot zahteva zakonodaja.
-    Proizvajalec je sicer ravnal zelo korektno, ko je zapisal količine posameznih probiotičnih bakterij, s strokovnega vidika pa svetujemo, da bi te številke zaokrožili.
-    Izdelek je razmeroma "skop" z navedbami in trditvami glede poudarjanja vloge probiotikov, kar ocenjujemo pozitivno.

 

BioGaia, probiotične kapljice za otroke, prehransko dopolnilo

test_probioticna_pregranska_dopolnila_biogaia Proizvajalec: Proizvedeno za BioGaia AB, Švedska.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
Cene ni bilo mogoče izračunati, saj na izdelku ni bila navedena teža petih kapljic (priporočeni dnevni odmerek), z domačimi tehtnicami pa teže ni mogoče določiti.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Aditivi niso ustrezno označeni (ni označena kategorija, kot zahteva zakonodaja). Sestavine niso navedene po padajočem vrstnem redu glede na maso.
* Po navedbah proizvajalca so po našem nakupu označbo spremenili. Po mnenju proizvajalca sistem omogoča enostavno in natančno odmerjanje.

-    Označba je dobro čitljiva, kontrastna, zaradi številnih informacij pa je slabše pregledna.
-    Vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Navedba "prehransko dopolnilo" ni izpisana poleg imena izdelka, temveč na drugi strani embalaže. Proizvajalec imenuje izdelek tudi "pripravek".
-    Sestavine niso navedene po padajočem vrstnem redu glede na maso, ampak je "učinkovina" napisana ločeno od "drugih sestavin", kot je npr. sončnično olje, …
-    Aditivi niso ustrezno označeni, saj ni zapisana kategorija, kot zahteva zakonodaja.
-    Beseda "učinkovina", pod katero so zapisane probiotične bakterije, ki jih vsebuje izdelek, je za potrošnike nekoliko zavajajoča, saj se daje vtis, da gre za zdravilo.
-    Na izdelku je opozorilo, da ne smemo prekoračiti priporočene dnevne količine, vendar pa izdelku ni priložena kapalka, kar otežuje točno odmerjanje in obstaja možnost, da uporabnik preseže priporočeni dnevni vnos.

-    Besedilo na izdelku poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike (starše) posredno nagovarja k temu, da jih ponudijo svojim otrokom.

 

Yogermina 100 neo, probiotiki, prebiotiki in vitamini, prehransko dopolnilo

test_probioticna_pregranska_dopolnila_yogermina Proizvajalec: Dietetics Pharma, Italija.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
3,18 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Na označbi navedena vrsta Lactobacillus acido ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij. Aditivi niso ustrezno označeni (ni označena kategorija, kot zahteva zakonodaja). Na listu, ki je priložen izdelku, je poudarjeno natisnjeno "Izdelek priporoča nutricionist dr. Baiamonte, avtor knjige La dieta perfetta", kar ni skladno z Uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah.

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Sestavine niso navedene po padajočem vrstnem redu glede na maso, kot to zahteva zakonodaja.
-    Aditivi niso ustrezno označeni, saj ni zapisana kategorija, kot zahteva zakonodaja.
-    Na označbi navedena vrsta Lactobacillus acido ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij.
-    Na listu, ki je priložen izdelku, je poudarjeno natisnjeno, da "Izdelek priporoča nutricionist dr. Baiamonte, avtor knjige La dieta perfetta", kar ni skladno z Uredbo o prehranskih in zdravstvenih trditvah.
-    Na listu, ki je priložen izdelku, je zapisana naslednja trditev: "Klinične raziskave so pokazale, da že 5 dnevnih odmerkov (2 kapsuli na dan) Neo Yogermine 100 pomaga ponovno vzpostaviti ravnovesje črevesne flore po zdravljenju z antibiotiki." Menimo, da je navajanje kliničnih raziskav zavajajoče, saj običajen potrošnik ne more oz. ne zna oceniti njihove verodostojnosti. Poleg tega do sedaj še nobena trditev o učinkih probiotikov ni dobila pozitivnega mnenja.
-    Besedilo na listu, ki je priložen izdelku, poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem posredno nagovarja potrošnike k njihovemu uživanju.

 

Linbi za otroke, probiotik, prehransko dopolnilo, Lek

test_probioticna_pregranska_dopolnila_linbi Proizvajalec: Lek farmacevtska družba d. d.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
1 – 2 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_kljukica
Komentar: Neto količina ni izpisana. Sestavine niso navedene po vrstnem redu glede na maso; tudi datum uporabnosti in lot nista ustrezno navedena.

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Pri roku uporabnosti je namesto zakonsko zahtevane dikcije "uporabno najmanj do konca …" uporabljen izraz "uporabno najmanj do …".
-    Pri navajanju serije/lota ni uporabljena zakonsko zahtevana črka "L".
-    Sestavine so neustrezno navedene; na seznamu sestavin ni navedena vsebnost mlečnih beljakovin.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike (starše) posredno nagovarja k temu, da jih ponudijo svojim otrokom. 

 

Now, Gr8-DophilusTM, prehransko dopolnilo

test_probioticna_pregranska_dopolnila_gr8_dophilus Proizvajalec: Now foods, Bloomingdale, Illinois, ZDA.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
0,38 - 1,14 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_x prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Neto količina ni izpisana. Sestavine niso navedene po vrstnem redu glede na maso; tudi datum uporabnosti in lot nista ustrezno navedena.

-    Označba je čitljiva srednje dobro in je slabše pregledna. Datum uporabnosti in lot sta izpisana nečitljivo.
-    Označba vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Na vzorcu ni izpisana neto količina, manjka tudi beseda "sestavine".
-    Sestavine živila niso zapisane po padajočem vrstnem redu glede na maso, kot to zahteva zakonodaja: vrste in količina probiotičnih bakterij so izpisane kot "sestava: ena kapsula vsebuje…" in predstavljene ločeno od "pomožnih snovi".
-    Neustrezno sta označena datum uporabnosti in serija/lot. Pri lotu ni uporabljena zakonsko zahtevana črka "L", rok uporabnosti pa je označen kot "Best by" in ne kot "Uporabno najmanj do konca…".
-    Zaradi poševnega tiska in slabše izbrane vrste pisave je težje prebrati, katere vrste probiotičnih bakterij vsebuje izdelek.
-    Proizvajalca je ravnal korektno, ko je navedel količine posameznih probiotičnih bakterij.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike posredno nagovarja k njihovemu uživanju.

 

Probiolex, dopolnilo k prehrani z aktivnimi probiotičnimi kulturami in vitamini, Galex

test_probioticna_pregranska_dopolnila_gr8_pbiolex Proizvajalec: Montefarmaco S. p. A., Italija.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
za otroke (3 do 7 let): 0,46 €; za otroke nad 7 let ter odrasle: 0,92 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_x prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Na označbi navedena vrsta Lactobacillus sporogenes ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij. Ni navedeno pravno ime izdelka ("prehransko dopolnilo").

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Na označbi navedena vrsta Lactobacillus sporogenes ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij.
-    Na vzorcu je namesto zahtevane dikcije »prehransko dopolnilo« uporabljen izraz "dopolnilo k prehrani z aktivnimi probiotičnimi kulturami in vitamini".
-    Namesto zakonsko zahtevanega opozorila "Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano" je uporabljeno besedilo "PROBIOLEX kapsule niso nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano".
-    Pri seriji/lotu ni uporabljena zakonsko zahtevana črka "L".
-    Med sestavinami je naveden smukec, ki je aditiv in je neustrezno označen.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike posredno nagovarja k njihovemu uživanju.

 

Prolife kapsule, prehransko dopolnilo.

test_probioticna_pregranska_dopolnila_prolife Proizvajalec: Zeta Farmaceutici, Sandrigo (VI), Italija.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
za otroke od enega leta starosti: 0,33 €; za odrasle: 0,33 - 0,67 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_x
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Na označbi navedena vrsta Lactobacillus sporogenes ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij. Aditivi niso ustrezno označeni (ni označena kategorija, kot zahteva zakonodaja).
* Po navedbah proizvajalca so po našem nakupu označbo spremenili.

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Vsebuje vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Na označbi navedena vrsta Lactobacillus sporogenes ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij.
-    Pri vzorcu je namesto zahtevane dikcije "sestavine" uporabljena besedna zveza "Ena kapsula vsebuje".
-    Aditivi niso ustrezno označeni, saj niso zapisane kategorije.
-    Podatki za neto količino, lot in datum uporabnosti so natisnjeni na originalni ovojnini v italijanščini (peso netto, da consumarsi preferibilmenta entro la fine, lotto n.).
-    Pozitivno ocenjujemo naslednje proizvajalčevo opozorilo: "Kapsulo lahko tudi odprete in vsebino raztopite v tekočini, ki pa ne sme biti vroča." Običajen potrošnik namreč ne ve, da tekočina ne sme biti vroča.
-    Na listu, ki je priložen izdelku, so opozorila, ki so zahtevana za vitaminsko mineralna zdravila.
-    Besedilo na listu, ki je priložen izdelku, zavajajoče namiguje, da se hrana brez prehranskega dopolnila "Prolife" v prebavilih ne razgrajuje pravilno, ampak gnije.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike posredno nagovarja k njihovemu uživanju.

 

Biorela, aktivni probiotik, prehransko dopolnilo

test_probioticna_pregranska_dopolnila_biorela Proizvajalec: Danisco USA Inc., ZDA.
Kupljeno: Lekarna Ljubljana.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
0,97 - 1,93 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_x prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_kljukica

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Vsebuje tudi vsa zakonsko zahtevana opozorila za prehranska dopolnila.
-    Sestavine niso zapisane po padajočem vrstnem redu glede na maso. Na vzorcu so bile vrste probiotičnih bakterij izpisane takole: "Sestavine v eni (1) kapsuli: več kot 2x1010 (20 milijard) živih bakterij v času proizvodnje" in so bile predstavljene ločeno od "drugih sestavin".
-    Pri roku uporabnosti je namesto zakonsko zahtevane dikcije "uporabno najmanj do konca …" uporabljen izraz "porabiti do odtisnjenega datuma …EXP".
-    Na izdelku je navedeno število živih bakterij v času proizvodnje, kar je lahko zavajajoče, saj je proizvajalec dolžan zagotoviti kakovost izdelka do konca roka uporabnosti.
-    Koristno je naslednje dodatno proizvajalčevo opozorilo: "Kapsulo popiti z malo hladne tekočine, najbolje med obrokom.", saj običajen potrošnik namreč ne ve, da mora biti tekočina hladna.
-    Navodila o časovni omejitvi uživanja probiotičnega prehranskega dopolnila so natančna, kar je za potrošnike koristna informacija.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike posredno nagovarja k njihovemu uživanju.

 

WAYA AB klub kultur, specialni probiotični prašek, prehransko dopolnilo Waya AB

test_probioticna_pregranska_dopolnila_waya Proizvajalec: Medis, d. o. o., Ljubljana.
Kupljeno: Lekarna Murgle.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
za otroke (2 do 12 let): 0,82 - 1,65 €; za otroke, starejše od 12 let, in odrasle: 1,65 - 3,3 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_kljukica

-    Označba je razmeroma dobro čitljiva, vendar je njena preglednost slabša, na nekaterih mestih je kontrast slabši.
-    Navedba "prehransko dopolnilo" ni izpisana dovolj kontrastno in ne na isti strani embalaže kot ime izdelka.
-    Sestavine izdelka niso zapisane v padajočem vrstnem redu glede na maso, kot to zahteva zakonodaja. Probiotične bakterije so navedene ločeno od drugih sestavin; ločeno pa so zapisane (na drugi strani ovojnine) vsebnost soje in sestavine mleka, kot je laktoza.
-    Na izdelku so opozorila, ki spominjajo na tista, ki jih mora proizvajalec navesti pri vitaminih in mineralih, ki sodijo med zdravila.
-    Koristno je naslednje dodatno proizvajalčevo opozorilo "… praška vmešajte v 100 ml mlačne ali hladne vode, … .", saj običajen potrošnik namreč ne ve, da mora biti tekočina hladna.
-    Probiotiku "Waya AB" je priložen "kupon za pozornost", kar sodi v način trženja, pri katerem postane potrošnikov odnos do izdelka bolj "oseben". Čeprav je takšen način trženja dovoljen, pa je po našem mnenju za potrošnike tudi zavajajoč.
-     Na izdelku je zapisano besedilo, ki potrošnike neposredno nagovarja k "nujnosti" uživanja prehranskega dopolnila.

 

BactoFlor für Kinder, BactoFlor za otroke

test_probioticna_pregranska_dopolnila_bactoflor Proizvajalec: INTERCELL Pharma GmbH, Nemčija.
Kupljeno: http://www.avita.si/probiotiki.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
0,64 - 1,30 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica prehranska_dopolnila_kljukica
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Na izdelku v slovenskem jeziku ni zapisano "prehransko dopolnilo". Datum uporabnosti ni ustrezno označen.

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Na vzorcu v slovenščini ni zahtevane besedne zveze "prehransko dopolnilo"; zapisana je le v naslednjem opozorilu "Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano."
-    Datum uporabnosti ni ustrezno označen, saj ni navedbe: "Uporabno najmanj do konca…".
-    Pozitivno ocenjujemo dodatno opozorilo, da je treba vsebino zmešati s hladno jedjo.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike (starše) posredno nagovarja k temu, da jih ponudijo svojim otrokom.

 

Neo Fermental max

test_probioticna_pregranska_dopolnila_fermental Proizvajalec: ESI s. p. a., Italija.
Kupljeno: http://www.lekarnar.com/.
Cena priporočenega dnevnega odmerka:
1,65 €.
Probiotične bakterije
Vrste Število
prehranska_dopolnila_kljukica test_probioticna_pregranska_dopolnila_pika
Označba in predstavitev izdelka: prehranska_dopolnila_x
Komentar: Na označbi navedena vrsta Lactobacillus sporogenes ne obstaja na priznanem seznamu imen bakterij. Ni navedeno pravno ime izdelka ("prehransko dopolnilo". Aditivi niso ustrezno označeni (ni označena kategorija, kot zahteva zakonodaja).
* Po navedbah proizvajalca so po našem nakupu označbo spremenili.

-    Označba je dobro čitljiva, pregledna in kontrastna.
-    Pri vzorcu manjka zahtevana besedna zveza "prehransko dopolnilo", zapisana je le v opozorilu "Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.".
-    Na označbi navedene vrste Lactobacillus sporogenes ni na priznanem seznamu imen bakterij.
-    Podatka za lot in datum uporabnosti sta natisnjena na originalni ovojnini v italijanščini (da consumarsi pref. Entro la fine, lotto N.).
-    Sestavine na vzorcu niso zapisane po padajočem vrstnem redu glede na maso, kot to zahteva zakonodaja; pri vzorcu so sestavine v zamašku navedene ločeno od sestavin v steklenički.
-    Aditivi niso ustrezno označeni; kategorije niso vedno zapisane.
-    Med sestavinami je naveden smukec, ki je aditiv in je neustrezno označen.
-    Na izdelku je zapisano besedilo, ki poudarja vlogo in delovanje probiotičnih bakterij in s tem potrošnike posredno nagovarja k njihovemu uživanju.

 

vip_klicaj_2Napredek je očiten
Če so rezultati naše manjše raziskave o probiotičnih prehranskih dopolnilih še pred nedavnim (VIP št. 10/2009), pa tudi nekateri drugi javno dostopni rezultati, opozarjali na to, da je kakovost probiotičnih prehranskih dopolnil na našem trgu zelo različna, pa lahko danes mirno zapišemo, da so tokratni rezultati preverjanja probiotičnih prehranskih dopolnil bistveno boljši. Nekaj podobnega smo pred leti ugotovili tudi pri probiotičnih mlečnih izdelkih. Del zaslug za izboljšave lahko prav gotovo pripišemo tudi naši organizaciji, saj smo z izvedenimi raziskavami in javno objavo rezultatov izvajali pritisk na proizvajalce.

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več