Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

TTIP/CETA
TTIP/CETA
12. maj 2016

Objavljamo skupno odporto pismo predsedniku vlade dr. Miru Cerarju.

Zadeva: Zahteve glede sporazumov CETA in TTIP

Spoštovani gospod predsednik Vlade, dr. Miro Cerar,

spodaj podpisane organizacije smo enotnega mnenja glede nevarnosti in negativnih učinkov, ki izhajajo iz določb, zapisanih v trgovinskem sporazumu med EU in Kanado (CETA). Izražamo odločno nasprotovanje vključitvi mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državami v sporazum CETA ter pozdravljamo stališče Vlade Republike Slovenije, da reformni predlog sistema, znan pod kratico ICS, ni ustrezen in da vključitev mehanizma v sporazum CETA ni potrebna.

Poleg tega želimo opozoriti, da v sporazumu CETA dodatne razloge za skrb in nasprotovanje predstavljajo:

  • T.i. negativni pristop v liberalizaciji storitev. Storitve, ki se bodo šele razvile v prihodnosti, bodo avtomatično podvržene določbam sporazuma CETA, njihovo izvajanje v okviru javnih služb pa onemogočeno.
  • Zgolj delna zaščita javnih storitev in ne izključitev le teh v celoti. V kolikor bi želeli osnovne javne storitve ustrezno zavarovati, bi jih bilo potrebno v celoti izvzeti iz sporazuma in ne zgolj delno zaščititi pred liberalizacijo, kot je urejeno v besedilu sporazuma.
  • Določbe poglavij o regulativnem sodelovanju, bilateralnem dialogu in skupnem odboru, ki odpirajo možnosti za deregulacijo in nižanje standardov, na področjih, kjer je namen zakonodaje varovati javno zdravje in okolje ter ki posegajo v avtonomno delo nacionalnih regulatorjev v snovanju zakonodaje. 
  • T.i. začasni rabi sporazuma, ki predvideva, da bi sporazum stopil (v celoti ali deloma) v veljavo po njegovem sprejemu na ravni EU in torej še preden bi o njem glasovali tudi nacionalni parlamenti.

Zahtevamo, da se ohranijo veljavni evropski standardi delavskih pravic, varovanja potrošnikov ter okolja in ostro nasprotujemo določbam sporazuma CETA, ki te pravice neposredno ogrožajo ali pa je njihov vpliv nanje vsaj nejasen. Sorodne pomisleke in razloge za nasprotovanje imamo tudi v primeru sporazuma TTIP, tako glede sistema ICS kot tudi področja regulativnega sodelovanja ter predvidenega vzpostavljanja institucionalnih odborov in teles, ki bi nadzorovala te postopke in bdela nad njihovo implementacijo. Zato pozivamo Vlado, da v primeru sporazuma TTIP zagotovi večjo transparentnost in javno objavo vseh pogajalskih besedil ter na podlagi teh pripravi ustrezno oceno posledic na delavske pravice, zaposlenost, zdravje, varstvo potrošnikov in okolje. Menimo, da je izdelava takšne presoje nujna, še posebej v luči nedavnih zaupnih konsolidiranih besedil in poglavij sporazuma TTIP, ki so odtekla v javnost, kot tudi dejstva, da študija, izdelana po naročilu Vlade RS, ugotavlja negativen vpliv na zaposlenost in neto zmanjšanje števila zaposlenih v slovenskem gospodarstvu.

Za zaključek želimo poudariti, da pozdravljamo in podpiramo stališča ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospoda Zdravka Počivalška glede sporazuma CETA in sistema ICS. Prav tako pričakujemo in pozivamo gospoda ministra, da na zasedanju Sveta EU v sestavi trgovinskih ministrov, ki bo potekalo 13. maja v Bruslju, jasno in nedvoumno predstavi stališče, da Republika Slovenija sporazuma CETA ne bo podprla.

Verjamemo, da bo stališče Vlade Republike Slovenije tudi v prihodnje odražalo mnenje strokovne javnosti in civilnodružbenih organizacij, ki skupaj zastopamo interese več sto tisoč prebivalk in prebivalcev Slovenije in da bo Vlada zasledovala cilje ohranjanja kakovosti življenja in standarda prebivalcev Slovenije.


S spoštovanjem,
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije,
Mag. Dušan Semolič

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije,
Branimir Štrukelj

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
Gaja Brecelj

Zveza Potrošnikov Slovenije,
Breda Kutin

Greenpeace Slovenija,
mag. Nina Štros

V VEDNOST:
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Zdravko Počivalšek

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA