Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

TTIP/CETA
TTIP/CETA
12. maj 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo g. Zdravko Počivalšek, minister


Spoštovani g. Počivalšek,
Zveza potrošnikov Slovenije, članica Evropske potrošniške organizacije, aktivno spremlja pogajanja glede TTIP. V luči nedavnih razkritij Greenpeace-a javnosti nedostopnih dokumentov o TTIP, vas pozivamo, da na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve (trgovina), ki bo 13. maja 2016 v Bruslju, opozorite Evropsko komisijo, da spoštujete pogajalske smernice za TTIP.

V nadaljevanju vam predstavljamo ključne pomisleke v zvezi s TTIP, ki jih ima ZPS in tudi druge evropske potrošniške organizacije, za katere želimo, da jih posredujete Evropski komisiji.

Potrošniki in TTIP
Kot potrošniška organizacija verjamemo, da je lahko dobro zasnovan trgovinski sporazum koristen za evropske potrošnike, če spodbuja trajnostno gospodarstvo ob popolnem spoštovanju obstoječe zaščite potrošnikov. Podpiramo izboljšan dialog med evropskimi in ameriškimi regulatorji glede nezakonodajnih predpisov oz. zadev, vendar pa prihodnji trgovinski dogovor EU-ZDA ne sme biti ovira za odločanje v javnem interesu.

Zaskrbljenost glede zahtev ZDA: potrebujemo vašo podporo za dogovor, ki bo dober za potrošnike
Nedavno razkriti dokumenti o TTIP so razkrili zahteve ZDA v nekaterih za potrošnike ključnih poglavjih. Zavedamo se, da ne gre za potrjene, končne verzije, temveč izhodišče za prihodnja pogajanja. Vendar pa je bila po temeljiti analizi dokumentov potrjena naša zaskrbljenost glede zahtev ZDA. Zato apeliramo na vas, da podprete naša priporočila, da TTIP ne bo znižal obstoječe ravni zaščite potrošnikov v EU (več: stališče Evropke potrošniške organizacije BEUC).

Apeliramo na vas, da Komisiji sporočite, naj ne podpre naslednjih predlogov ZDA, saj bi to lahko privedlo do nižjih standardov v EU:

  • Uvedba elementov sistema obveščanja in komentiranja s strani ZDA (npr. US art. X. 8, 9 in 11 regulatory coherence chapter, art. 4, 7 in 10 TBT chapter in art. X.5 in 7 SPS chapter)

Čeprav se v teoriji zdi ta koncept pozitiven, obstajajo dokazi, da ta sistem ustvarja `paralizo z analizo´. Naše ameriške sestrske organizacije so zbrale dokaze o tem (Več tukaj). Eden od najbolj zloglasnih primerov, kako ameriški sistem obveščanja in komentiranja /izražanja stališč lahko oslabi varstvo potrošnikov, je nezmožnost ameriških zakonodajalcev, da prepovedo uporabo nevarnih kemikalij, kot je na primer azbest.

  • Možnost, da kdorkoli izpodbija uredbo, če meni, da ni učinkovita, da je preveč obremenjujoča ali da se ne opira na točne oz. aktualne informacije. (npr. US art. X.11 in 16 regulatory coherence chapter)

To bi lahko odprlo vrata izpodbijanju REACHa (Ureditvi v Evropski uniji, ki je bila sprejeta, da bi izboljšali varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije, ob sočasnem pospeševanju konkurenčnosti kemijske industrije v EU) in debatam, da so pravice potnikov preveč obremenjujoče, ali bi omogočilo oslabitev osnovnih pravil za varnost hrane.

  • Zahteve za spremembe na področju oblikovanja pravil EU5 (US art. X.8, X.11, X.14 regulatory coherence chapter in art. X.5 in 12 SPS chapter in art. 5 TBT chapter)

Tudi ta koncept je na prvi pogled lahko pozitiven, toda predlagano pravilo bi v EU zelo otežilo zakonodajni proces v prihodnosti zaradi nesorazmernih zahtev, s katerimi bi morali upravičevati predlagane ukrepe ali predlagati druge, alternativne možnosti. Toda ni vedno potrebno, da je zakonodaja obremenjujoča ali draga za gospodarstvo. Pomembno je, da krepi varstvo potrošnikov, podjetjem pa lahko doprinese prednosti, omogoča rast in odpira nova delovna mesta. 

  • Potreba po spoštovanju mandata za pogajanja o TTIP

EU pogajalska izhodišča za TTIP poudarjajo, da bodo stranke "usmerjene v zagotavljanje in spoštovanje mednarodnih okoljskih in delovnih sporazumov ter standardov ob hkratnem spodbujanju visoke ravni varstva okolja, delavskih pravic in varstva potrošnikov, v skladu s pravnim redom EU in zakonodajo držav članic." Zgoraj predstavljene zahteve ZDA niso združljive s tem ciljem.

Zveza potrošnikov Slovenije ne postavlja pod vprašaj dejstva, da morajo med evropskimi in ameriškimi zakonodajalci potekati pogovori, niti temu, da obstaja določena stopnja odgovornosti do deležnikov. Toda to ne bi smelo negativno vplivati na oblikovanje evropske zakonodaje ali zakonodaje, ki jo avtonomno oblikujejo države članice EU na nacionalni ravni. To je izjemnega pomena, saj neposredno vpliva na njihovo suverenost in pravico države članice do
regulacije.

Kot minister za gospodarstvo imate izjemno pomembno vlogo pri zastopanju stališč Slovenije in odgovornost, da bo Svet spoštoval pogajalska izhodišča.
Iskreno upamo, da boste naše pomisleke glede varstva potrošnikov upoštevali pri predstavitvi stališč na prihodnjem zasedanju Trgovinskega Sveta.

Za vsa dodatna pojasnila smo vam na razpolago. V prilogi boste našli nekaj dokumentov, ki smo jih pripravili skupaj z Evropsko potrošniško
organizacijo BEUC.

Breda Kutin, predsednica

Več informacij (v angleščini): Detailed Comments to the commission’s Revised TTIP regulatory cooperation & good Regulatory practices proposals detailed Comments to the commission’s Revised TTIP regulatory cooperation & good Regulatory practices proposals

Umik in odpoklic izdelkov

Več

Ostanite obveščeni

Spremljajte novosti, članke in obvestila ZPS - prijavite se na tedenske novičke. Vaši osebni podatki bodo varovani v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov. Od prejema novičk se lahko kadarkoli tudi odjavite.

ČLANI ZPS VEDO VEČ

SPOZNAJTE PREDNOSTI ČLANSTVA