Spletna stran Zveze potrošnikov Slovenije je zaznala, da uporabljate star brskalnik s katerim ogled strani ni možen. Za ogled prosimo naložite sodoben brskalnik ali posodobite obstoječega.

Zveza potrošnikov Slovenije

24. oktober 2017

Pred začetkom kurilne sezone je priporočljivo marsikaj postoriti, da ne bi imeli pozimi težav z ogrevalnim sistemom. Seveda je za njegovo zanesljivo in varno delovanje ter dober izkoristek najprej nujno pravilno in redno vzdrževanje, marsikaj pa lahko postorimo tudi še tik pred zdajci.

Če ogrevalni sistem, v katerega so povezani kotel z gorilnikom, cevna napeljava, ogrevala v prostorih in dimnik, ni redno vzdrževan, bo njegov izkoristek slabši, v skrajnih primerih lahko tudi odpove in običajno se to zgodi takrat, ko je najmanj treba – ko je zunaj že pošteno mraz. Zato je zdaj skrajni čas, da dimnikar in usposobljen serviser opravita svoje delo, če za to nismo poskrbeli že ob koncu kurilne sezone.

Najprej naj delo opravi dimnikar
Priporočljivo je, da svoje delo najprej opravi dimnikar. Rezultat delovanja ogrevalnega sistema, predvsem peči in gorilnika, bo namreč dober le, če bosta dimnik in peč temeljito očiščena. Dimnikar bo poleg tega očistil tudi zračnike, ki so namenjeni dovodu zgorevalnega zraka do kurilne naprave ali za prezračevanje stanovanjskih (ali poslovnih) prostorov. Čiščenje dimovodnih naprav je nujno za zagotavljanje ustreznega odvajanja dimnih plinov iz kurišč kurilnih naprav, čiščenje zračnikov zagotavlja neoviran pretok zraka, oboje pa je nujno za zagotavljanje požarne varnosti.

Obloge na stenah dimovodnih naprav namreč ne vplivajo le na pretok dimnih plinov in posledično na slabši izkoristek kurilnih naprav (že nekaj milimetrske obloge lahko pomenijo od šest do petnajst odstotkov večjo toplotno izgubo), ampak se lahko pri kurilnih napravah na trdno gorivo tudi nenadzorovano vnamejo. Pri tem je treba poudariti, da ustrezno vgrajen dimnik prepreči prenos požara na stavbo, zato v Sekciji dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo na pomen prvega dimnikarskega pregleda, ki je obvezen po vgradnji ali rekonstrukciji kurilne naprave. Dimnikarska služba pri tem preveri, ali so izpolnjene vse zahteve, napravo pa vpišejo v evidenco kurilnih naprav.

Peči na trdna goriva
Dimnikar najprej pregleda in očisti dimnik, nato pa še peč. Peči na trdna goriva, kot so polena, sekanci in peleti, je treba pregledati večkrat na leto, ob koncu kurilne sezone pa jih je treba očistiti in opraviti redni servis. Če za to nismo poskrbeli spomladi, je zdaj skrajni čas. V neočiščeni peči se lahko zaradi vlage in sajastih oblog pojavi korozija, ki uničuje kurišče in dimnik, katranaste obloge, ki se največkrat nabirajo zaradi preveč vlažnih drv ali predimenzioniranosti peči, pa povečujejo nevarnost požara.

Obloge je treba mehansko očistiti s strgalom in krtačo, lahko tudi s kemičnimi sredstvi. Dimnikar bo poleg tega preveril še tesnost vrat, nastavil bo regulator vleka, dimno loputo in pregledal varnostne naprave. Morebitne nepravilnosti, povezane z delovanjem peči, bo nato odpravil usposobljen serviser.

Peči na tekoča goriva
Peči na tekoča goriva je laže vzdrževati in pripraviti na sezono, po navadi je dovolj, da jih v ogrevalni sezoni dvakrat očistimo. Podobno kot pri pečeh na trdna goriva je treba odstraniti saje, ki se naberejo na stenah kurišča. Koliko jih je, je odvisno od nastavitve delovanje gorilnika, pa tudi od velikosti peči.

Za ustrezne nastavitve gorilnika bo poskrbel serviser – bodisi po koncu kurilne sezone bodisi pred začetkom nove. Med servisom je treba preveriti in očistiti dovod za gorivo in filtre, preveriti in očistiti filtre na oljni črpalki v gorilniku in filtra na razpršilni šobi, očistiti dovodne kanale za zrak, ventilator in zgorevalno glavo gorilnika. Najpomembnejše pri pečeh na tekoča goriva pa so meritve. Pred začetkom sezone je treba preveriti sajavost, vsebnost CO2, temperaturo dimnih plinov in izkoristek peči.

Peči na plin
Če se ogrevamo na zemeljski plin, je s pripravo na novo sezono manj dela, saj je zgorevanje v plinskih pečeh popolnejše kot v pečeh na trdna goriva. Pomembna sta predvsem redno vzdrževanje in pravilna nastavitev gorilnika. Serviser bo pred začetkom (ali po koncu) sezone preveril tesnost plinske napeljave do gorilnika, pregledal bo elektromagnetne ventile, ventilator, očistil gorilnik, pregledal filtre in elektrode. Dimnikar lahko očisti peč, preveri dimnik in opravi meritve, za nastavitve pa potrebujemo serviserja.

Na stroške ogrevanja, predvsem pa na varnost in bivalno ugodje, znatno vplivajo izbira ustreznega kotla oziroma peči, pravilna vgradnja in redno vzdrževanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav.

Očistiti je treba tudi rezervoar
Motnje v delovanju ogrevalnih naprav lahko povzročijo tudi usedline (oksidacijski produkti), ki se naberejo na dnu rezervoarja in lahko zaidejo v sesalno cev. V rezervoarju za kurilno olje se tako nabere gosta usedlina in voda pod kurilnim oljem, kar povzroči motnje v delovanju naprave, lahko tudi preneha delovati, zato ga je treba očistiti na približno pet let, najbolje takrat, ko je čim bolj prazen. Na vsakih pet let je treba pregledati tudi rezervoar za utekočinjeni naftni plin in opraviti tlačni preizkus. Vse našteto je delo za specializirana podjetja.

Obvezni javljalniki ogljikovega monoksida
Od začetka letošnjega leta je treba v bivalne prostore s kurilnimi napravami, ki nimajo lastnega dovoda zgorevalnega zraka in torej za zgorevanje energenta uporabljajo zrak iz prostora, opremiti z javljalnikom ogljikovega monoksida (CO). Obveznost velja tako za ogrevalne naprave kot tudi za tiste za ogrevanje sanitarne vode. Izjema so naprave z urejenim neposrednim dovodom zraka v kurišče iz okolice, kot so kondenzacijski plinski grelniki razreda C, zaprti kamini, kaminske peči ipd.

Pred nakupom preverite, ali ima izdelek vso potrebno dokumentacijo, ki dokazuje, da je izdelan v skladu z veljavnimi standardi, in navodila za pravilno namestitev in varno uporabo (v slovenskem jeziku, seveda). Če ima spodnje oznake oziroma podatke, skoraj ne moremo zgrešiti:

  • CE,
  • ime proizvajalca ali dobavitelja ali blagovna znamka,
  • naziv, model proizvoda, tip plina, ki ga zazna,
  • tip (A ali B), serija, serijska številka ali drugi podatki za identifikacijo proizvoda,
  • standard (priporočljiv je EN 50291-1),
  • napetost, frekvenca, nazivna velikost varovalke in način priključitve na omrežje (električno napajanje),
  • tip in velikost zamenljivih baterij (baterijsko napajanje), življenjska doba izdelka.

Namestitev je priporočljivo prepustiti specializiranemu monterju, ki vam bo izdal tudi dokument, da je naprava pravilno vgrajena in pravilno deluje.

Javljalnik ogljikovega monoksida opozarja na nepravilno zgorevanje in s tem prepreči zastrupitev ali celo smrt, vendar pa nikakor ne more nadomestiti servisnih in dimnikarskih storitev na ogrevalnem in dimovodnem sistemu.

kamin

Varnost ogroža tudi neurejena kurilnica
Kurilnica mora biti pospravljena in lahko dostopna. V njej ne sme biti vnetljivih snovi ali predmetov, ki bi lahko hitro zagoreli. Drva ne smejo biti zložena neposredno ob peči. Čistoča je pomembna tudi pri pečeh na tekoča goriva in plin, saj gorilnik sesa zrak za gorenje iz prostora, kjer stoji peč. Če je v njem veliko prahu, gorilnik slabše deluje – na ventilatorju se nabira prah, zato je v kurišču premalo zraka, zgorevanje je slabše, posledično je izkoristek peči slabši.
Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev
Pogostost izvajanja dimnikarskih storitev v kurilni sezoni je predpisana. Vse naprave je treba pregledati enkrat na leto, pogostost čiščenja malih kurilnih naprav z močjo do 50 kW, ki so običajne v gospodinjstvih, pa je odvisna od vrste goriva. Peči na trdna goriva je treba čistiti štirikrat v sezoni, na pelete dvakrat, na tekoče in plinasto gorivo pa enkrat, pri čemer je treba pri zadnjih dveh enkrat v sezoni opraviti tudi meritve dimnih plinov.
Kakovostna lesna biomasa v kakovostnih pečeh
Pri vsakem kurjenju nastajajo zdravju škodljive snovi, od kakovosti kurišča in energenta pa je odvisno, koliko teh snovi bo nastalo. Med kurilno sezono se v zraku zelo poveča količina trdih delcev PM10, ki jih sicer med letom največ povzročita promet in industrija. Okoljsko ministrstvo zato poziva vse lastnike malih kurilnih naprav, naj bodo pozorni na kakovost kurišč in energentov, saj je od tega zelo odvisna kakovost zraka. To je še zlasti pomembno, če se ogrevamo z lesno biomaso. Polena morajo biti primerno suha, enako velja za sekance, čim bolj kakovostni morajo biti tudi peleti. Letošnji test peletov, ki smo ga v ZPS opravili v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, je pokazal, da so se razmere na trgu vendarle uredile, saj se v laboratoriju ni znašla niti ena vreča z zares slabo vsebino. Še tako kakovostno lesno kurivo pa nič ne pomaga, če ga kurimo v zastareli peči s slabim izkoristkom. Izberimo torej kurilno napravo, ki ima vsa potrdila oziroma certifikate o primernosti in skladnosti ter poskrbimo, da bo vgrajena v skladu z navodili proizvajalca in s predpisi. To med drugim pomeni, da jo postavimo v primeren prostor, v katerem je zagotovljen zanesljiv, neoviran in stalen dovod zgorevalnega zraka ter odvod dimnih plinov. Zelo pomembno je, da je kurilna naprava usklajena z dimovodno napravo, s čimer bomo zagotovili, da bo proces zgorevanja potekal brez škodljivih vplivov na okolje.

Avtorica: Barbara Primc

Sveže e-novice ZPS, vsak teden

Naročite se na naše tedenske e-novice. Sproti spremljajte aktualne teste, koristne potrošniške nasvete in druge novosti. Od prejema e-novic se lahko kadarkoli odjavite.

Umik in odpoklic izdelkov

Več