Nekatera živila s predstavitvijo na embalaži in z vsebino nagovarjajo otroke, zato smo prepričani, da so zanje primerna in jih večkrat tudi kupimo. Pa so res? V tokratnem tržnem pregledu smo pozorno pregledali 90 živil, ki z embalažo nagovarjajo otroke, in preverili, ali so zanje tudi primerna.

Uravnoteženo prehranjevanje otroku zagotavlja vir energije in hranil za njegovo zdravje, rast in razvoj. Ustrezna prehrana v otroštvu je pomembna tudi zato, ker so prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, pogosto enake navadam v poznejših obdobjih. Za dolgoročno zdravje je pomembno, da že kot otroci izoblikujemo zdrave prehranjevalne vzorce. Na oblikovanje otrokovih prehranjevalnih navad poleg vzgoje pomembno vpliva tudi okolje. Okolje, ki spodbuja pogosto uživanje večjih količin energijsko goste hrane in ne spodbuja zadostne telesne dejavnosti, pa je eden glavnih vzrokov naraščajočega trenda debelosti pri otrocih.

Na trgovskih policah zasledimo številne izdelke različnih izdelčnih skupin, ki s predstavitvijo na embalaži ali z obliko izdelka nagovarjajo otroke: napisi "junior", sličice risanih junakov ali piškoti v obliki dinozavrov. Vse to pogosto prepriča starše, da gre za izdelek, ki je primeren in namenjen prehrani otrok, zato hitro konča v nakupovalni košarici.

Na nakup živil veliko vplivajo tudi otroci sami, ki hitro prepoznajo njim namenjen izdelek in prepričujejo starše v nakup. Slike risanih junakov na izdelkih so še posebno priljubljene pri mlajših otrocih, ki lažje sprejemajo slikovna kot besedna sporočila. Še preden se naučijo brati, so sposobni prepoznati številne blagovne znamke. Kot kažejo nekatere študije, pa ravno poznavanje prehranskih blagovnih znamk pomembno vpliva na napoved njihovega indeksa telesne mase (ITM) v prihodnje.

V okviru programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK) so študentje Biotehniške in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani pregledali 90 živil, ki so jih kupili v trgovinah DM, E.Leclerc, Eursopin, Hofer, Lidl, Meractor, Müller, Spar in Tuš. Na trgovskih policah so naključno izbirali živila, ki s predstavitvijo – z imenom izdelka (npr. Junior), s sliko (npr. risani junaki) ali z obliko (npr. žita v obliki medvedkov) nakazujejo, da so namenjena otrokom (in so posebej privlačna prav najmlajšim).

Tabela: Tržni pregled živil, ki nagovarjajo otroke (kliknite za povečavo)

trzni pregled zivil ki nagovarjajo otroke-aplikacija pregled-semafor

Kako smo ocenili primernost živil, ki nagovarjajo otroke?
Naključno izbrane izdelke smo ocenili s pomočjo Prehranskih smernic za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili (v nadaljevanju smernice), ki so jih pripravili na Ministrstvu za zdravje. Smernice podajajo usmeritve glede trženja živil v oglasih znotraj in ob programski vsebini, namenjeni otrokom. Z merili za določena hranila v živilih (zlasti maščobe, sladkor in sol) opredeljujejo, ali je spodbujanje določenega živila v oglasih primerno ali ne. Prehranski profil pregledanih živil smo ovrednotili tudi s prehranskim semaforjem.

Če določeno živilo zaradi neustreznega prehranskega profila ni primerno za spodbujanje v oglasih, menimo, da tudi s predstavitvijo ne bi smelo nagovarjati otrok. To je skladno tudi z enim od prednostnih področij Resolucije o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, Dober tek Slovenija, ki temelji na ozaveščanju potrošnikov s primernim označevanjem, predstavljanjem in trženjem živil ter z omejevanjem trženja hrane za otroke.

Ali so pregledana živila zdrava izbira za otroke?
Vsa pregledana živila, ki nagovarjajo otroke, smo razvrstili v devet prehranskih kategorij, ki jih opredeljujejo smernice, razvidne pa so v spodnjem grafu.

Ali naj se uživanje spodbuja glede na Smernice? 

trzni pregled zivil ki nagovarjajo otroke graf

V raziskavi smo ugotovili, da je spodbujanje živil glede na smernice upravičeno pri manj kot petini pregledanih živil. Kot je prikazano na grafu, so to živila iz štirih prehranskih kategorij, in sicer se lahko spodbuja devet mesnih izdelkov, štiri izdelke iz skupine sirov, dve pijači in en mlečni namaz.

Največ živil, katerih uživanje naj se ne spodbuja, je pričakovano iz kategorij čokolad, bombonov, piškotov, sladkih pekovskih izdelkov in slanih prigrizkov. To so energijsko bogata, a hkrati hranilno revna živila, za katera lahko brez dvoma rečemo, da niso zdrava izbira. Presenetila pa nas je ugotovitev, da je tudi prehranski profil vseh pregledanih živil iz kategorij žita za zajtrk in jogurti neustrezen, zato naj se njihovo uživanje ne bi spodbujalo. Žita za zajtrk so namreč med Slovenci zelo priljubljena in jih pogosto uživamo, prav tako jogurte. Žal pa najpogosteje zaradi prevelike vsebnosti sladkorja niso primerna za vsakodnevno uživanje. Uživanje živil iz drugih kategorij naj se ne bi spodbujalo bodisi zaradi prevelike vsebnosti sladkorja (pijače) bodisi zaradi neustrezne maščobne sestave (siri in mesni izdelki) ali zaradi preveč soli (slani prigrizki in mesni izdelki).

Le slaba petina ustreznih tudi glede na semafor
Podoben rezultat smo dobili, ko smo izbrana živila ovrednotili s prehranskim semaforjem, ki z barvami pove, ali je določenega hranila v živilu malo (zelena), srednje (oranžna) ali veliko (rdeča). Za živila z rdeče obarvanimi polji velja opozorilo, da jih ne uživamo v večjih količinah in ne preveč pogosto.

Pri pregledanih živilih, ki s predstavitvijo nagovarjajo otroke, je rdeča luč zasvetila pri večini oziroma pri kar 72 od skupaj 90 izdelkov. Večina torej za vsakodnevno prehrano ni primerna in jih lahko uživamo le občasno ali v manjših količinah. Pri četrtini živil je rdeča luč zasvetila zaradi preveč maščobe, pri 37 odstotkih pa zaradi prevelike vsebnosti nasičenih maščob. Rdeča luč je za sol zasvetila četrtini živil, preveč sladkorja pa po prehranskem semaforju vsebuje skoraj polovica vseh pregledanih živil (43 odstotkov).

Le petina mesnih izdelkov brez rdeče luči
Meso in mesni izdelki so vir beljakovin, ki so potrebne za rast in razvoj otrok. Glede na smernice se uživanje mesnih izdelkov lahko spodbuja, če vsebujejo manj kot 20 gramov maščob in manj kot 1,7 grama soli na 100 gramov živila. Rezultati pregleda 17 naključno izbranih mesnih izdelkov, ki s predstavitvijo nagovarjajo otroke, pa so žal pokazali, da naj se ne bi spodbujalo uživanja osmih izdelkov. Vsebujejo veliko maščobe in soli, zaradi česar je njihovo uživanje za otroke primerno le občasno. Kar sedem od skupaj 17 pregledanih izdelkov je vsebovalo preveč maščob, in sicer od 21,5 do 28,1 grama, za kar bi jim na prehranskem semaforju zasvetila rdeča luč. Trem bi rdeča luč zasvetila tudi zaradi prevelike vsebnosti soli (1,8–2,2 g).

Podrobneje smo primerjali še dva mesna izdelka – enega, katerega uživanje se lahko spodbuja (Dino piščančji medaljončki), in enega, ki naj se ne (PP Pepe mini pašteta). Primerjali smo, koliko dnevnega vnosa energije in hranil otrok (štiri leta) ali najstnik (13–15 let) zaužijeta z eno porcijo. Kot kažejo podatki na infografiki imajo piščančji medaljoni Dino bolj ustrezen prehranski profil, saj s porcijo tako otrok kot najstnik zaužijeta manj energije, maščobe in soli kot s porcijo paštete Perutnina Ptuj Pepe.

Podrobnejše primerjanje dveh mesnih izdelkov (kliknite za povečavo)

trzni pregled zivil ki nagovarjajo otroke-graf-primerjanje

Med žiti za zajtrk ni zdrave izbire
Izdelki iz žit so živila, ki jih veliko otrok za zajtrk uživa vsak dan. So del uravnotežene prehrane in pomemben vir prehranske vlaknine za otroke. Glede na smernice se uživanje žit za zajtrk lahko spodbuja, če vsebujejo manj kot 10 gramov maščob, manj kot 15 gramov sladkorjev in manj kot 1,2 grama soli na 100 gramov živila. Hkrati pa morajo vsebovati vsaj šest gramov prehranske vlaknine na 100 gramov živila. Rezultati pregleda so pokazali, da nobeno od naključno izbranih žit za zajtrk ni bilo primerno za vsakodnevno prehrano predvsem zaradi velike vsebnosti sladkorja. Kar 11 od skupaj 12 pregledanih izdelkov je vsebovalo preveč sladkorja, in sicer od 19 do 33 gramov v 100 gramih izdelka, za kar bi jim tudi na prehranskem semaforju zasvetila rdeča luč. En izdelek je vseboval preveč soli (2,18 g/100 g), tudi njemu zasveti rdeča luč, pet izdelkov pa je vsebovalo premalo prehranske vlaknine. Izbrana žita za zajtrk zato niso primerna za vsakodnevno uživanje, v otrokov jedilnik jih vključujte le občasno.

Med pregledanimi žiti za zajtrk, katerih uživanje naj se ne spodbuja, smo izbrali dva izdelka, enega z najboljšim in enega z najmanj ustreznim prehranskim profilom. Primerjali smo, koliko dnevnega vnosa energije in hranil otrok (štiri leta) ali najstnik (13–15 let) zaužijeta z eno porcijo, ki jo predlaga proizvajalec (30 g). Otrok s porcijo žit Kellogg's Tresor zaužije kar 24 odstotkov še varne dnevne količine sladkorja, najstnik pa 14 odstotkov. Glede na vsebnost sladkorja imajo kosmiči Zlato polje Corn flakes bolj ustrezen prehranski profil. Z eno porcijo tega žita namreč otrok zaužije sedem odstotkov zgornje priporočene dnevne vrednosti za vnos enostavnih sladkorjev, najstnik pa le štiri odstotke. Paziti moramo tudi na vnos soli, saj je pri veliko izdelkih prisotna v visokih vrednostih. Z eno porcijo kosmičev Zlato polje Corn flakes namreč otrok zadosti kar 63 odstotkom, najstnik pa 47 odstotkom dnevnih potreb po soli. Kot že omenjeno, je v žitih za zajtrk pomembna tudi vsebnost prehranske vlaknine, ki ugodno vpliva na zdravje. Obe izbrani žiti pa imata vsebnost prehranske vlaknine pod vrednostjo, ki jo določajo smernice. Otrok oziroma najstnik tako z eno porcijo žit zaužijeta le od štiri do 12 odstotkov priporočene dnevne količine prehranske vlaknine.

ZPS nasvet

  • Čeprav je izdelek opremljen s sličico priljubljenega junaka iz risanke, še ne pomeni, da je primeren za vsakodnevno prehrano otrok.
  • Pred nakupom preberite seznam sestavin in hranilno tabelo, ki je običajno na zadnji strani izdelka.
  • Pri oceni prehranskega profila živila si pomagajte z aplikacijo VešKajJeš.
  • Otroci naj uživajo veliko svežih živil, sadja in predvsem zelenjave.
  • Pripravljajte jim obroke doma, iz osnovnih sestavin (moka, meso, mleko, zelenjava, olje …), le tako boste zagotovo vedeli, kaj izdelki vsebujejo.

Otroke je treba zaščititi
Slike maskot blagovnih znamk, zmajčkov, medvedkov ali licenčnih risanih junakov na izdelkih ter sama vsebina izdelka v obliki medvedkov in drugih priljubljenih likov pri otroku, tudi če še ne zna brati in se sporazumevati, prikliče pozitivna čustva, ki jih povezuje z igro in zabavo. Med pregledom smo opazili, da je predstavitev, ki nagovarja otroke, najpogosteje ravno na živilih, ki so bogata s sladkorjem, soljo in maščobo ter lahko povzročajo debelost pri otrocih. Redko pa takšno predstavitev najdemo na svežem sadju in zelenjavi ter navadnih mlečnih izdelkih in nesladkanih žitih.

trzni pregled zivil ki nagovarjajo otroke-aplikacija veskajjes

Aplikacija VešKajJeš
Pred nakupom lahko prehranski profil živila preverite z mobilno aplikacijo VešKajJeš, ki je povezana z obsežno bazo podatkov o hranilni sestavi predpakiranih živil. Tako lahko kar v trgovini s pametnim telefonom fotografirate črtno kodo živila, aplikacija pa vam takoj prikaže ključne informacije o njegovi hranilni sestavi v barvah prehranskega semaforja.

Avtorica: Anja Zupan

trzni pregled zivil ki nagovarjajo otroke-logotipi

Raziskava je bila izvedena v okviru projekta ŠIPK: Ocena prehranskega profila živil, ki so namenjena prehrani otrok, in spodbujanje otrok in staršev k zdravi izbiri živil. Program sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju