Trgovci živilskim izdelkom pred iztekom roka uporabnosti iz ekonomskih in okoljskih razlogov znižajo ceno. Zanimalo nas je predvsem, kako pogosto kupcem po znižani ceni ponudijo hitro pokvarljive izdelke, ki jim bo v kratkem potekel rok uporabnosti. Kolikšen je popust, kje takšne izdelke v trgovini najdemo in koliko dni pred iztekom roka uporabnosti jim trgovci znižajo ceno? Nismo mogli niti mimo vprašanja, ali so takšni izdelki v primerjavi s tistim z običajnim rokom uporabnosti manj varni.

Na trgovskih policah lahko opazimo živila, ki jim trgovci tik pred iztekom roka uporabnosti znižajo ceno. V času draginje in nenehnih podražitev hrane lahko potrošnik z nakupom takšnih izdelkov prihrani kakšen evro in hkrati pripomore k manjši količini zavržkov. Seveda je pri tem pomembno, da živila do roka tudi porabite.

Da odpadna hrana ni le okoljski problem in je hkrati velik strošek, se zavedajo tudi trgovci, zato preudarno načrtujejo nabavo izdelkov. Trudijo se, da presežke živil prodajo, zato izdelkom tik pred iztekom roka uporabnosti običajno znižajo ceno.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti-2

Zanimalo nas je, kako pogosta je ta praksa, koliko dni pred iztekom roka trgovci znižajo ceno izdelkom in za koliko ter kje so ti izdelki v trgovini. Nismo mogli niti mimo vprašanja, ali so ti izdelki v primerjavi s tistimi z običajnim rokom uporabnosti manj varni.

So izdelki tik pred iztekom roka uporabe varni?

Proizvajalec z določitvijo roka uporabnosti porabiti do na hitro pokvarljivih živilih zagotavlja, da bodo ob upoštevanju pogojev shranjevanja na embalaži varna za uživanje do izteka tega roka.

Kolegi iz španske potrošniške organizacije so preverili mikrobiološke parametre pri 50 naključno izbranih živilih (solate, gotove jedi in meso), ki so jim ceno znižali tik pred iztekom roka uporabnosti, in jih primerjali z izdelki z običajnim rokom.

Pri mesu in gotovih jedeh so bili mikrobiološki parametri med obema skupinama primerljivi, medtem ko so nekatere znižane solate tik pred iztekom roka uporabnosti vsebovale večje število mikroorganizmov. Nakupu takšnega izdelka se je mogoče izogniti, saj so nagniti deli vidni skozi prosojno embalažo.

Izdelki tik pred iztekom roka uporabnosti so enako varni za uživanje kot izdelki z običajnim rokom uporabnosti. Pri solatah bodite pozorni na morebitne nagnite dele. Če jih opazite, izdelka ne kupite.

Naša raziskava

Oktobra in novembra 2022 smo v Ljubljani obiskali E. Leclerc in po dve trgovini Eurospin, Hofer, Lidl, Mercator, Spar in Tuš. Pri Mercatorju, Sparu in Tušu smo zaradi primerjave ponudbe med različno velikimi poslovalnicami obiskali eno manjšo in eno večjo.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti tabela

Za obisk trgovine smo izbrali soboto, saj smo pričakovali, da bo ponudba cenejših izdelkov tik pred iztekom roka uporabnosti zaradi nedeljskega zaprtja trgovin takrat najbolj pestra.

Osredotočili smo se na hitro pokvarljive izdelke, torej tiste z navedbo "porabiti do" iz naslednjih skupin: sveža zelenjava, gobe, mleko, mlečni izdelki in njihovi veganski nadomestki, deserti, pripravljene jedi, meso, mesni izdelki in njihovi veganski nadomestki.

13 trgovin sedmih trgovcev in 87 pregledanih izdelkov

Osredotočili smo se na hitro pokvarljive izdelke, ki po poteku roka uporabnosti "porabiti do" niso več varni za uživanje. Preverili smo svežo zelenjavo, gobe, mleko, mlečne izdelke in njihove veganske nadomestke, deserte, pripravljene jedi, meso in mesne izdelke ter njihove veganske nadomestke.

V vsaki od obiskanih trgovin je bil na voljo vsaj en tak izdelek, kar pomeni, da to prakso redno izvajajo prav vsi trgovci. Koliko bo takšnih izdelkov v času vašega nakupa, je nemogoče predvideti, saj je ponudba odvisna od zalog trgovine in tega, v kolikšni meri so posamezni izdelki zanimivi za potrošnike.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti grafika st izdelkov

Med našim pregledom smo v običajnih trgovinah zaznali malenkost večjo ponudbo kot v diskontnih, medtem ko bistvenih razlik med velikimi in majhnimi poslovalnicami nismo opazili.

Najpogosteje so znižani izdelki, ki bi jim rok uporabnosti potekel v enem do treh dneh.

Po poteku roka uporabnosti "porabiti do" trgovci ne smejo več prodajati živila in ga morajo izločiti iz prodaje. Izdelkom, ki se jim ta rok izteka, zato ustrezno znižajo ceno, da bi pospešili njihovo prodajo in se tako izognili zavržkom.

Le desetino pregledanih izdelkov bi morali porabiti še isti dan, med njimi je bilo največ pripravljenih jedi. Med pripravljenimi jedmi je bila tretjina takšnih, ki bi jim rok uporabnosti potekel čez štiri ali pet dni.

Večini, kar dvema tretjinama pregledanih izdelkov, bi rok potekel v enem do treh dneh, med njimi je bilo največ živil iz skupine zelenjava in gobe.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti grafika dni uporab

Od 30 do 70 odstotkov popusta

Popust na izdelke pred iztekom roka uporabnosti se giblje od približno 30 do 70 odstotkov. Med našim pregledom so bili najmanj (za 30 odstotkov) znižani izdelki v trgovinah Lidl. V E. Leclercu, Eurospinu in Mercatorju so bile cene pregledanih izdelkov znižane za 40 do 50 odstotkov.

V trgovinah Hofer in Spar so bile v povprečju nižje za 50 odstotkov, v Tušu pa za 50 do 60 odstotkov. Med pregledanimi skupinami živil se popusti bistveno ne razlikujejo in dosegajo od 46 odstotkov (v skupini meso, mesni izdelki in veganski nadomestki) do 52 odstotkov (v skupini pripravljene jedi).

Znižanje je na izdelkih navedeno na tri načine:

  • nalepka z odstotkom popusta;
  • nalepka s popustom, ki vključuje tudi ceno pred znižanjem in po njem;
  • nalepka s ceno po znižanju.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti nalepke popust

Ocenjujemo, da je potrošniku najmanj prijazna nalepka s ceno po znižanju, saj mora sam poiskati redno ceno izdelka in izračunati odstotek znižanja.

Najbolj prijazna do potrošnika je informacija o višini popusta, ki vključuje obe ceni, pred znižanjem in po njem. V tem primeru je običajno dodana tudi informacija o ceni izdelka za kilogram oziroma liter.

Kje so postavljeni znižani izdelki tik pred iztekom roka uporabnosti?

Izdelki z znižano ceno, ki jim bo v kratkem potekel rok uporabnosti, so v trgovinah postavljeni različno. Lahko so na običajnem mestu na polici, kjer so tudi takrat, ko niso znižani (Hofer in Eurospin), ali na posebej označenih mestih (Lidl in Spar).

V nekaterih trgovinah (Tuš, Mercator) uporabljajo oba načina postavitve, tako da lahko cenejše izdelke najdemo tako na običajnih policah kot na posebnih mestih. Se pa lahko načini postavitve med poslovalnicami istega trgovca razlikujejo.

ponudba izdelkov pred iztekom roka uporabnosti graf postavitev izd

Med pregledom smo ugotovili, da so posebna mesta v trgovinah včasih postavljena tako, da jih potrošniki zlahka spregledajo, zato se nam zdi postavitev na običajnih policah boljša izbira.

Uporabno najmanj do in porabiti do

Z varnostnega vidika in da bi se izognili zavrženi hrani je zelo pomembno, da poznamo razliko med navedbama uporabno najmanj do in porabiti do. Po podatkih Evropske komisije se kar 10 odstotkov vse hrane zavrže zato, ker potrošniki ne poznajo ali ne razumejo, kaj pomenijo roki uporabnosti na živilih.

Porabiti do

Porabiti do označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo. Naveden je na hitro pokvarljivih živilih, kot so sveže ribe, sveže meso, mlečni in delikatesni izdelki. Hitro pokvarljiva živila moramo shranjevati v skladu z navodili na embalaži.

Uporabno najmanj do

Uporabno najmanj do označuje datum, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost. Običajno je naveden na ohlajenih, zamrznjenih, posušenih in konzerviranih živilih. Izdelki, označeni z uporabno najmanj do, so varni za uporabo tudi po preteku tega datuma, če upoštevamo navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana.

Svetujemo pa, da po preteku navedenega datuma živilo pred uživanjem preverite tako, da ga pregledate, povohate in poskusite.

ZPS nasvet

  • Po nakupih se odpravite z nakupovalnim seznamom. Če je na njem izdelek, katerega cena je znižana tik pred iztekom roka uporabnosti, ga kupite, če ga boste do navedenega roka tudi porabili.
  • Tisti, ki ste malo bolj vešči v načrtovanju jedilnikov, lahko nakupovalni seznam ustrezno prilagodite in, denimo, namesto purana in solate kupite znižana piščanca in špinačo tik pred iztekom roka uporabnosti. Prihranili boste in hkrati pripomogli k zmanjšanju količin zavržkov.

Ste se kdaj vprašali, kaj se zgodi s hrano v trgovini tik pred iztekom roka uporabnosti?

Trgovce smo vprašali, kakšno poslovno prakso imajo z živilskimi izdelki, ki se jim izteka rok uporabnosti, in kaj z njimi naredijo, ko ta rok poteče. Objavljamo odgovore petih večjih trgovcev. Od Tuša in Eurospina odgovorov nismo prejeli.

E. Leclerc

V poslovalnicah upoštevajo interna navodila, v skladu s katerimi izdelkom pred iztekom roka znižajo ceno, jih donirajo ali uporabijo za interno uporabo. Vse izdelke, ki jim poteče rok uporabnosti, izločijo iz prodaje, donirajo ali zavržejo. V sistem donacij sta vključeni obe poslovalnici.

Hofer

Skrbijo, da je presežne hrane v trgovinah čim manj. Izdelke pred iztekom roka uporabnosti kupcem ponudijo po znižanih cenah in jih na ta način poskušajo odprodati. Neprodane izdelke, ki jim je potekel rok uporabnosti, ustrezno ločijo in predajo pristojnim službam za ravnanje z odpadki ali donirajo.

Pred iztekom roka uporabnosti oziroma najpozneje na dan izteka roka uporabnosti ("uporabno najmanj do") donirajo tudi izdelke suhega sortimenta, ki ne potrebujejo toplotne obdelave (kosmiči, sol, sladkor ...). V povprečju donirajo 60 ton hrane na mesec.

Lidl

Za rok uporabnosti skrbijo skozi celotno pot določenega izdelka. Začne se že ob dogovoru z dobavitelji, saj je v pogodbi za vsak izdelek točno določeno, koliko dni uporabnosti mora imeti ob dostavi v skladišče.

Skrbijo tudi, da so izdelki, ki imajo krajše roke uporabnosti, čim prej na prodajnih policah. V sami trgovini je zaposlenim za sledenjem rokov v pomoč tudi posebna aplikacija.

Za ves prehranski sortiment so vzpostavili posebna mesta v trgovinah, kjer izdelke pred iztekom roka uporabnosti kupcem ponudijo z dodatnim znižanjem. Ta mesta so posebej označena.

Donirajo hrano, ki ostane v trgovinah po zaprtju (npr. pekovsko pecivo, mlečne izdelke, sadje in zelenjavo, ki je še vedno primerna za zaužitje).

Mercator

Predpakiranim izdelkom, ki jim bo potekel rok uporabnosti, znižajo ceno in jih opremijo z ustrezno nalepko in potrebnimi podatki. Namestijo jih na posebno mesto, da pospešijo prodajo še pred iztekom roka uporabnosti. Po poteku roka jih umaknejo s polic in jih po ustreznem postopku uničijo oziroma oddajo na predpisan način podjetjem za ločeno zbiranje bioloških odpadkov.

Doniranje presežkov živil poteka v nekaterih večjih trgovinah, kjer ostane dovolj živil. Sodelujejo s prostovoljnimi organizacijami.

Spar

Z rednim spremljanjem prodaje v trgovinah skrbijo za optimalno naročanje izdelkov. Živilskim izdelkom, ki jim bo potekel rok uporabnosti, ustrezno znižajo ceno in ponudijo na posebej označenih prodajnih policah z napisi "Spoštujmo hrano".

Neprodane izdelke s pretečenim rokom zberejo v posebej hlajenih zabojnikih. Za ustrezen odvoz in praznitev skrbi zunanji izvajalec. 

S svojimi trgovinami sodelujejo v sistemu doniranja hrane.

Najmanj odpadne hrane pri proizvodnji hrane in v trgovini z živili 

V preteklem letu smo po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji zavrgli 143.000 ton hrane. Največ, kar 53 odstotkov odpadne hrane, je nastalo v gospodinjstvih. V gostinstvu in strežbi so zavrgli 28 odstotkov odpadne hrane, v trgovini z živili 10 odstotkov in pri proizvodnji hrane 9 odstotkov. Delež užitnega dela v odpadni hrani je 38-odstoten.

Avtorica: Nika Kremić

Postanite član Zveze potrošnikov Slovenije

ZPS je neodvisna in neprofitna organizacija, že
več kot 30 let na strani potrošnikov.

Zakaj postati član-ica?

Pridobite dostop do kakovostnih vsebin:

  • Revija ZPStest: 12 številk v 10 izvodih, dostop le prek spleta ali z dostavo na dom
  • Dostop do vseh testov in drugih plačljivih vsebin
  • Pravno svetovanje pri potrošniških težavah
  • Svetovanje o kakovosti in varnosti gospodinjskih aparatov ter zabavne elektronike

Že od 69,60 € / na leto

Zakaj so vsebine ZPS plačljive?

Primerjalne teste izdelkov in storitev financirajo člani ZPS s plačilom članarine. S plačilom posameznega testa tako tudi vi omogočate izvedbo primerjalnih testov. Zaradi zagotavljanja popolne neodvisnosti ZPS kot potrošniška, organizacija ne sprejema donatorskih in sponzorskih prispevkov podjetij.

Želim se včlaniti

 

Potrošniško svetovanje ZPS

Ste v potrošniški zagati?

Pokličite nas. Svetovali vam bodo izkušeni pravni strokovnjaki. Brezplačno za člane in članice ZPS.

 

Več o svetovanju