Turizem, prevoz Turizem Otroci (sami) na poti

Otroci (sami) na poti

E-pošta

otroci_sami_na_poti2Po črki zakona lahko otrok, ne glede na starost, sam odpotuje kadarkoli in kamorkoli, če le ima potni list ali osebno izkaznico. Ali mu boste dovolili oditi na pot, je povsem vaša odločitev in seveda tudi odgovornost. No, v praksi vendarle ni tako preprosto, saj otrok denimo ne more kar tako na letalo brez spremstva odrasle osebe.

S spremembo slovenskega Zakona o potnih listinah so na upravnih enotah v RS prenehali potrjevati dovoljenja, s katerimi so zakoniti zastopniki dovolili svojim otrokom do 15. leta starosti, da lahko skupaj z veljavnim potovalnim dokumentom potujejo sami ali v spremstvu tretje osebe. Mladoletni državljani tudi za potovanje na Hrvaško ne potrebujejo več soglasja zakonitega zastopnika, ki so ga zahtevali hrvaški obmejni organi, prav tako pa ne prej omenjenega dovoljenje po slovenskem Zakonu o potnih listinah. Mladoletne osebe do 18. leta starosti lahko torej potujejo same ali v spremstvu kogarkoli, vendar le z veljavnim potovalnim dokumentom, so pojasnili na Ministrstvu za notranje zadeve.

Za mladoletne osebe pa ne glede na siceršnjo "zrelost" pravno odgovarjajo starši oziroma zakoniti zastopniki.

Dokumenti so potrebni tudi v schengenskem območju
Temeljno načelo schengenskega območja je, da se ne kontrolira oseb, ko na katerikoli točki prehajajo notranje meje med državami članicami EU. To pa ne pomeni, da lahko potujemo brez dokumentov. Policisti v državah članicah lahko še vedno preverjajo identiteto oz. skladno z nacionalno zakonodajo še naprej izvršujejo svoja pooblastila tudi na obmejnih območjih. Zato mora imeti pri prehodu državne meje vsak državljan, tudi otrok, pri sebi veljaven potovalni dokument.

Med potovalne dokumente se štejeta potni list in osebna izkaznica (izjemoma lahko za prehod meje z Republiko Hrvaško uporabimo tudi obmejno prepustnico, ki se izda obmejnim prebivalcem na podlagi Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju). Potni list in osebna izkaznica sta javni listini, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katerima lahko prehaja državno mejo (z osebno izkaznico lahko potujemo le v nekatere države).

vip_klicaj_2Potni list za mladoletnega državljana, starega do treh let, se izda z veljavnostjo treh let, za stroški izdelave pa je treba odšteti 31,18 evrov. Potni list za mladoletnega državljana, starega od treh do 18 let, pa se izda z veljavnostjo petih let, stroški izdelave pa so 34,37 evrov.

Osebna izkaznica za otroke, stare od treh do 18. let, se izda z veljavnostjo petih let, za otroke do treh let pa z veljavnostjo treh let. Stroški izdelave osebne izkaznice so 13,16 evrov.

In če je otrokov priimek drugačen kot vaš?
Načeloma lahko otrok potuje s komerkoli in staršem praviloma ni treba posebej izkazovati družinske vezi z otrokom. Tako tudi ni pomembno, če ima otrok drugačen priimek kot eden od staršev, s katerim potuje, ali pa je v potovalnem dokumentu zapisan drug naslov stalnega bivališča. Če pride do zapletov, pa lahko starši z izpiskom o rojstvu otroka iz matičnega registra (na izpisku sta navedena otrokova starša z osebnim imenom - torej tudi z morebiti drugačnim priimkom) dokažejo sorodstveno razmerje do otroka. Sicer lahko pravilnost podatkov preverja tudi pristojni organ, ki izvaja kontrolo po uradni dolžnosti, vendar v takih primerih verjetno ni odveč, če imamo s seboj ustrezen dokument. Na Ministrstvu za notranje zadeve so potrdili, da je izpisek iz rojstne matične knjige v takih primerih mednarodno veljaven dokument.

Sami na letalo šele po 12. letu
Čeprav so zakonska določila prvi pogled ohlapna, pa je pri nekaterih vrstah potovanj kar nekaj omejitev, ki preprečujejo morebitnim (preveč) brezbrižnim staršem, da bi svoje nadebudneže kar same poslali na pot. Pri slovenskem letalskem prevozniku Adrii Airways so nam pojasnili, da za otroke med 5. in 12. letom poskrbi spremljevalna služba, ki je organizirana v skladu z določili mednarodne letalske organizacije. Ta poskrbi, da so otroci stalno (od prihoda na letališče, dokler ga zapustijo) v spremstvu odraslega,.

Starši oziroma skrbniki morajo že ob rezervaciji oziroma nakupu vozovnice napovedati, da bo otrok potoval brez spremstva. Pri tem je treba navesti tudi osebo, ki bo otroka pripeljala na odhodno letališče, ter osebo, ki ga bo otroci_sami_na_potipričakala na namembnem letališču. Na odhodnem letališču prevzame otroka posebna služba, ki poskrbi za vkrcanje na letalo. Tam za otroka, ki potuje sam, poskrbijo stevardese. Praviloma mu priskrbijo sedež, kjer ga imajo ves čas na očeh in mu lahko med letom tako ali drugače pomagajo.

Po pristanku na letališču sprejme otroka tamkajšnja spremljevalna služba, ki ga odpelje do osebe, ki ga čaka na letališču. Če mora otrok med potovanjem  prestopati, na primer na poti v ZDA, spremljevalna služba poskrbi za malega potnika v čakalnici in ga pospremi na naslednji let.

Mejno starost 12 let, do katere mora otroke na potovanju obvezno spremljati odrasla osebe, je določila mednarodna letalska organizacija. To pomeni, da bi si (teoretično) lahko že trinajstletnik sam kupil letalsko vozovnico in sam odpotoval kamorkoli. Seveda pa se morajo starši sami odločiti, kdaj otroku zaupajo, da je sposoben za samostojno potovanje. V Adrii Airways sicer na zahtevo staršev spremljajo otroke do 16. leta.

Seveda pa ta storitev ni brezplačna: za storitve, povezane s potovanjem otroka brez spremstva, boste doplačali 40 evrov za posamezen let oziroma smer potovanja, za povratno potovanje pa 80 evrov. Še to, omenjena mednarodna določila zavezujejo le redne letalske prevoznike. Pri nizko cenovnih prevoznikih se lahko zgodi, da otroka brez spremstva ne bodo sprejeli na letalo.

Jezikovni tečaji: do 16. leta s spremljevalcem
Da je šestnajst let tista starost, ko lahko otroci potujejo samostojno, menijo tudi na turistični agenciji Kompas, kjer že več kot štiri desetletja organizirajo potovanja na jezikovne tečaje v tujino. Tako vsi mlajši tečajniki (stari morajo biti najman 8 let) potujejo v tujino v skupini in s spremstvom, spremljevalca pa imajo tudi ves čas tečaja. Starejši od 16 let imajo več "svobode", saj jih predstavnik obišče le enkrat tedensko (sicer zagotavljajo, da je, če je potrebno, dosegljiv 24 ur dnevno).

Tudi programi jezikovnih tečajev se razlikujejo glede na starost, zato je za vsak program navedena spodnja starostna meja tečajnikov. Na Kompasu opozarjajo, da šole ne delajo izjem, saj so starostne meje določene s predpisi. Spodnjo starostno mejo morajo tečajniki dopolniti najkasneje pred odhodom na tečaj. Šole so glede starosti izredno stroge, zato na agenciji ne prevzemajo nobene odgovornosti za posledice, če bi tečajnik ob prijavi navedel nepravilne podatke.