Zakon o varstvu potrošnikov

E-pošta natisni PDF

Zakon o varstvu potrošnikov, neuradno prečiščeno besedilo: ZvPot - UPB2, Ur.l.RS 98/2004, sprememba: Ur.l.RS 126/2007, spremba Ur.l.RS 86/2009, sprememba Ur.l. 78/2011

Oglejte si neuradno prečiščeno besedilo zakona.

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami

E-pošta natisni PDF

Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami: ZVPNPP, Ur.l. RS 53/2007

Oglejte si zakon. 

Obligacijski zakonik: stvarna napaka

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - stvarna napaka: OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Obligacijski zakonik: garancija za brezhibno delovanje prodane stvari

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - garancija za brezhibno delovanje prodane stvari: OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje

E-pošta natisni PDF

Pravilnik o blagu, za katerega se izda garancija za brezhibno delovanje, Ur.l.RS 14/2012

Oglejte si pravilnik.


Obligacijski zakonik: pogodba o organiziranju potovanja

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - pogodba o organiziranju potovanja: OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Frankfurtska tabela

E-pošta natisni PDF

Frankfurtska tabela ne predstavlja veljavne zakonodaje, ampak je zgolj pripomoček za oblikovanje višine zahtevka, ki ga potrošnik uveljavlja zoper turistično agencijo, kadar storitve niso bile opravljene v skladu z dogovorom.

Obligacijski zakonik: zastaranje

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - zastaranje: OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Obligacijski zakonik: zavarovalna pogodba

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - zavarovalna pogodba: OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Obligacijski zakonik: podjemna pogodba (pogodba o delu)

E-pošta natisni PDF

Obligacijski zakonik - podjemna pogodba (pogodba o delu): OZ, Ur.l.RS, 83/2001

Oglejte si določila.

Zakon o potrošniških kreditih

E-pošta natisni PDF

Zakon o potrošniških kreditih: Ur.l. RS, 59/2010, velja od 07.08.2010

Oglejte si zakon.

Zakon o potrošniških kreditih, uradno prečiščeno besedilo: ZPotK-UPB, Ur.l.RS, 77/2004 - zakon velja bza vse pogodbe sklenjene pred 7.8. 2010

Oglejte si zakon.

Spremembe: veljajo od 20.12.2007.

Oglejte si zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih.

Zakon o nepremičninskem posredovanju

E-pošta natisni PDF

Zakon o nepremičninskem posredovanju, uradno prečiščeno besedilo: ZNPosr-UPB1, Ur.l.RS, 72/2006

Oglejte si zakon.

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb

E-pošta natisni PDF

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb, uradno prečiščeno besedilo: ZVKSES, Ur.l.RS 18/2004

Oglejte si zakon.

Stvarnopravni zakonik: etažna lastnina

E-pošta natisni PDF

Stvarnopravni zakonik - etažna lastnina: SPZ, Ur.l.RS 87/2002

Oglejte si določila.

Stanovanjski zakon

E-pošta natisni PDF

Stanovanjski zakon Ur.l.RS št. UL RS, št. 69/03, 18/04, 47/06, 45/08, 57/08.

Oglejte si zakon.

Zbirni seznam opravil upravnika

E-pošta natisni PDF

Zbirni seznam opravil upravnika, Ur.l.RS 108/2004

Oglejte si seznam.

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb

E-pošta natisni PDF

Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, Ur.l.RS 60/2009, 87/2011, 85/2013

Oglejte si pravilnik.

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto

E-pošta natisni PDF

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci, Ur.l.RS 7/2010

Oglejte si pravilnik.

Zavarovalni kodeks

E-pošta natisni PDF
Kodeks je podpisalo 16 slovenskih zavarovalnic. Določbe kodeksa so obvezujoče za vse zavarovalnice, ki poslujejo v Sloveniji in so sprejele kodeks. V kodeksu so zapisana pravila odnosa s strankami, med drugim tudi kako ravnati v primeru pritožbe zavarovanca.