O nas Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

E-pošta natisni PDF

 

© Zveza potrošnikov Slovenije, vse pravice pridržane

Kakršnokoli reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem ali predelovanje vsebine spletnih strani Zveze potrošnikov Slovenije je dovoljeno le z izrecnim dovoljenjem Zveze potrošnikov Slovenije. Povzemanje vsebine spletnih strani brez navajanja vira ni dovoljeno.

Prav tako ni dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, dajanje na voljo javnosti, dajanje v najem, predelovanje ali kakršnakoli druga uporaba znaka Zveze potrošnikov Slovenije brez izrecnega dovoljenja Zveze potrošnikov Slovenije.

Varstvo osebnih podatkov:

Zveza potrošnikov Slovenije varuje osebne podatke uporabnikov njenih spletnih strani in jih uporablja skladno z obstoječo zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Zbranih podatkov brez izrecnega dovoljenja uporabnika Zveza potrošnikov Slovenije ne bo posredovala tretjim osebam.

Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani:

Zveza potrošnikov Slovenije ne daje nikakršnih jamstev glede tolmačenja objavljenih podatkov in vsebin na spletnih straneh s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, do katerih lahko pride pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran.