Pravice Stanovanje, upravljanje

Ste nezadovoljni z delom vašega upravnika?

E-pošta

nezadovolni z upravnikom paragraf oktober2013 2V naši pravni pisarni se pogosto ukvarjamo z vprašanji o stanovanjskem upravljanju, zlasti o razrešitvi upravnika v večstanovanjski stavbi, o njegovih obveznostih pri prenehanju upravljanja, o tem, kolikšno soglasje je potrebno za posamezne odločitve in ali lahko lastnik pooblasti za odločanje drugo osebo. Odgovore ponujamo v VIPovem paragrafu!

Prijava stalnega prebivališča

E-pošta

prijava stalnega bivalisca2Ali lahko najemnik prijavi stalno prebivališče tudi brez najemodajalčevega soglasja, torej le na podlagi najemne pogodbe?

Odstranitev kolesa iz skupnih prostorov v bloku

E-pošta

odstranitev kolesa 2V bloku je v vhodni veži pred dvigalom že nekaj let na stopniščno ograjo s ključavnico priklenjeno kolo, zaprašeno, brez sedeža in s kupom smeti v košarici, ki ga lastnik ne želi odstraniti. Kaj lahko lastniki stanovanj v tem primeru storijo?

Plačilo stroškov naj bo definirano v najemni pogodbi

E-pošta

najemna pogodba 2Katere stroške oz. njihov del mora poravnati najemnik, katere pa lastnik stanovanja?

Plačilo za vodenje rezervnega sklada

E-pošta

placilo vodenje rezerv sklada2Upravnik zaračunava stanovalcem stroške vodenja rezervnega sklada, in sicer mesečno en evro na stanovanje. Je to dovoljeno in kdo določa višino vplačil?

Menjava vodomerov in pravilnost zaračunanega zneska

E-pošta

menjava_vodomerov2Pooblaščeno podjetje je zamenjalo vodomere in stanovalcem izstavilo račun. Potrošnica je podvomila o pravilnosti zaračunanega zneska in zahtevala od podjetja natančnejši prikaz stroškov zamenjave oz. umerjanja in overitve. Na njeno zahtevo, naj ji predloži račun za nakup vodomera, ji je podjetje odgovorilo, da bo komunikacijo nadaljevalo le prek upravnika.

Objava imen dolžnikov na oglasni deski

E-pošta

objava_imen_dolznikov_na_oglasniNaša članica je želela vedeti, ali lahko etažni lastniki zahtevajo od upravnika, da javno objavi imena in priimke lastnikov stanovanj, ki ne plačujejo stroškov obratovanja in upravljanja.

Obračunavanje stroškov za stanovanje

E-pošta

obracunavanje_stroskov_za_stanovanje2Potrošnik se je 6. dne v mesecu vselil v novo stanovanje in upravniku sporočil število oseb, ki bodo prebivale v njem. Upravnik je obračunal stroške za bivanje treh oseb za ves mesec. Je to prav?

Večstanovanjska hiša: če eden ne plačuje

E-pošta

vecstanovanjska_hisaAli je upravičeno, da upravnik stroške izvršitelja poravna iz rezervnega sklada vseh stanovalcev? En stanovalec upravniku ne plačuje stroškov upravljanja. Zato je upravnik opravil izvršbo in stroške izvršitelja plačal iz rezervnega sklada.

Obvezna delitev in obračunavanje stroškov ogrevanja

E-pošta

ogrevanje_merilniki3V začetku oktobra je v večstanovanjskih stavbah delitev in obračunavanje stroškov za ogrevanje po dejanski porabi postala obvezna.