Izračunajte, koliko obresti lahko zaslužite z varčevanjem

Izberite, ali boste denarna sredstva vplačali enkrat (npr. depozit) ali pa jih boste vplačevali periodično daljše obdobje (npr. obročno varčevanje)
Vnesite znesek, ki ga boste vplačali. Npr. višino sredstev, ki jih nameravate vezati ali pa višino obroka, ki ga nameravate vplačevati pri obročnem varčevanju.
Vnesite število mesecev varčevanja. Npr. če boste vezali depozit za eno leto, vnesite število 12 (mesecev). Če boste obročno varčevali 5 let, pa vnesite 60 (mesecev).
Vnesite obrestno mero, ki vam jo ponujajo za varčevanje. Ta podatek pridobite pri ponudniku.