Osebne finance Brošure Investicijski skladi

Investicijski skladi

E-pošta natisni PDF
V Sloveniji poznamo dve vrsti investicijskih skladov, vzajemne sklade in investicijske družbe. Na trgu vrednostnih papirjev Sloveniji je vpreteklih letih vlaganje v investicijske sklade postalo najpopularnejša oblika naložb. Cilji takšne oblike varčevanja so različni, ob večjih nihanjih na trgu pa se poraja tudi vprašanje, ali je takšna oblika vlaganja res prava za dosego osebnega cilja, ki ga želimo doseči z naložbo. Vse o skladih, tveganjih, donosu, stroških in davkih. Pa tudi o tem, kako izbrati primeren sklad zase in o predčasnem izstopu.