Okolje Energija Okvara stikalne ure

Okvara stikalne ure

E-pošta

okvara_stikalne_urePotrošnik je opazil, da je njegov račun za električno energijo nenavadno visok. Pri reševanju reklamacije se je izkazalo, da se je pokvarila stikalna ura, zaradi česar se je vsa poraba beležila le v višji (dražji) dnevni tarifi. Ko je zahteval vračilo preplačanih zneskov, je podjetje za distribucijo električne energije njegovo reklamacijo zavrnilo, zato je za mnenje vprašal še nas.

Pojasnili smo mu, da veljavni predpisi ločeno urejajo primere, ko gre za okvaro števca (merilne naprave) oziroma okvaro stikalne ure (krmilne naprave). Ko gre za okvaro števca, lahko gospodinjski odjemalec zahteva vračilo preplačanega zneska za električno energijo za največ 12 mesecev nazaj.

Če pa se pokvari stikalna ura, pa se količina porabljene električne energije obračuna tako, kot jo je izmeril števec, ne glede na to, ali je krmilna naprava delovala pravilno ali ne. V tem primeru so torej stroški preplačane električne energije breme potrošnika.