Nega, šport, zdravje Zavarovanje in pravice pacientov Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – čakalna doba

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje – čakalna doba

E-pošta

dopolnilno_zdravstveno_zavarovanje2Po telefonu nas je poklical član, ki je ponovno sklenil dopolnilno zavarovanje, a mu je zavarovalnica sporočila, da zavarovanje tri mesece še ne bo veljalo, saj zadnjih nekaj mesecev ni bil dopolnilno zavarovan. Zanimalo ga je, ali je takšen pogoj za veljavnost zavarovanja zakonit.

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je vrsta prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da se vsak sam odloči, ali ga bo sklenil. Večina to stori, saj potem ni treba doplačati razlike med npr. ceno zdravila ali zdravstvene storitve, ki jo krije obvezno zavarovanje, in njeno celotno vrednostjo.

Za vse, ki sklenejo dopolnilno zavarovanje po več kot enomesečnem obdobju nezavarovanosti in zavezanosti za doplačila, velja trimesečna čakalna doba. V tem času zavarovanec plačuje zavarovalnici premijo, vendar nima kritja. To seveda pomeni, da bo moral zavarovanec v tem obdobju doplačati razliko do celotne vrednosti zdravila ali zdravstvene storitve, čeprav ima že sklenjeno dopolnilno zavarovanje in je plačal premijo. Če menjate zavarovalnico, ali ste izgubili status študenta in se želite dopolnilno zavarovati ter se izogniti čakalni dobi, morate v enem mesecu po menjavi oz. izgubi statusa skleniti novo dopolnilno zavarovanje.