Dom Brošure Označevanje tekstila - znaki za varnost in kakovost

Označevanje tekstila - znaki za varnost in kakovost

E-pošta natisni PDF

Vsi tekstilni izdelki na trgu morajo biti označeni tako, kot zahtevajo predpisi. Potrošniki pa se ne srečujemo le z obveznimi oznakami, na izdelkih najdemo še številne bolj ali manj razumljive neobvezne oznake.

Leto izdaje: 2002.oznacevanje tekstila.jpg

Oglejte si zloženko.