Dom Brošure Označevanje neživilskih izdelkov

Označevanje neživilskih izdelkov

E-pošta natisni PDF

Pozor! Slabo poznavanje oznak.

Ali veste?

 • Na izdelku ali na njegovi embalaži so pomembne informacije v obliki besedila in/ali znakov, ki opozarjajo na pravilno in varno uporabo, na kemikalije, ki jih vsebuje, na ekološke in energijske dosežke. Več.
 • Ekološki znaki sporočajo ekološke prednosti bodisi izdelka ali le embalaže. Več.
 • Energijske nalepke na aparatih za gospodinjstvo in žarnicah omogočajo primerjavo in usmerjajo k nakupu varčnejšega in učinkovitejšega izdelka. Več.
 • Po novem so na tekstilnih izdelkih obvezni le podatki o materialih, označevanje velikosti in postopkov vzdrževanja pa je prostovoljno. Več.
 • Na čistilih, detergentih, barvah, gnojilih... so grafični znaki, ki opozarjajo na nevarne snovi, ki jih vsebujejo. Dodana so tudi opozorila o nevarnih lastnostih in obvestila o ravnanju z izdelki ter ukrepih za zmanjšanje tveganja za ljudi, živali in okolje. Več.
 • Na kozmetičnih izdelkih in detergentih so podatki o kemikalijah, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ljudi in živali ter na okolje. Več.
 • Znak CE ni garancija za višjo kakovost ali varnost. To je le izjava proizvajalca oziroma trgovca, da izdelek izpolnjuje zahteve, ki veljajo v EU glede zdravja, varnosti in varovanja okolja. Več.

Kako ukrepati?

 • Če je izdelek pomanjkljivo ali nepravilno označen, če informacije niso prevedene v slovenščino, obvestite o tem tržni ali zdravstveni inšpektorat! Več.

Ne pozabite!

 • Ne kupujte pomanjkljivo označenih izdelkov. Tveganje, da je izdelek varnostno sporen ali slabe kakovosti, je veliko! Več.
 • Shranite embalažo izdelkov, saj so podatki o prisotnih kemikalijah pomembni v primeru nesreče! Več.naslovnica oznacevanje nezivil.jpg
 • Vse informacije, navodila in opozorila skrbno preberite in jih dosledno upoštevajte! Več.
 • Za varnost izdelkov nosi odgovornost proizvajalec, za izdelke, ki niso izdelani v EU, pa trgovec! Več.

Zloženka v pdf.