Dom Brošure Označevanje nevarnih snovi

Označevanje nevarnih snovi

E-pošta natisni PDF

Nevarne snovi so kemikalije, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti. Z nepazljivo in neustrezno uporabo izdelkov, ki vsebujejo nevarne kemikalije, lahko škodljivo vplivamo na zdravje ljudi in živali ter na okolje.nevarne snovi.jpg
Leto izdaje: 2003.

Oglejte si zloženko.