Dom Brošure (Ne)varni izdelki na trgu

(Ne)varni izdelki na trgu

E-pošta natisni PDF

Vsi izdelki bi morali biti varni, a realnost je drugačna. Samo lani je bilo v evropski sistem obveščanja o nevarnih zlozenka varnost izdelkov.jpgizdelkih RAPEX prijavljenih kar 924 nevarnih izdelkov. Kdaj je izdelek nevaren, kdo nadzoruje trg, kaj lahko sami storite in koga obvestite, če ste kupili nevaren izdelek? To je le nekaj vprašanj na katera boste našli odgovor v zloženki.

Leto izdaje: 2007

Oglejte si zloženko.